Vi søker Testansvarlig

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Javaarkitektur med en rekke sentrale løsninger. Avdeling Utvikling har en sentral rolle i dette arbeidet, og søker dyktige og motiverte Javautviklere som vil jobbe i tverrfaglige team med modernisering og viderutvikling av våre løsninger i Skatteprosessen. Du vil jobbe i et stort IT-miljø med høy kompetanse. Skatteetatens moderne Javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk. Vi ønsker kode som er enkel og god å forvalte, og du skal bidra til høy grad av automatisering av våre tester og rutiner.

Vi ser gjerne at nyutdannede søker stillingen, også de som blir ferdig med sin mastergrad i løpet av sommeren 2018.

Aktuelle kandidater vil måtte demonstrere kompetanse og ferdigheter som javautvikler gjennom en praktisk oppgave.

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester må vedlegges den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som overingeniør, stillingskode 1087, fra kr 499 600 – 792 700 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning innen IT, gjerne på mastergradsnivå
lang og relevant erfaring innenfor test av Javabaserte applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
testfaglig kompetanse
relevant erfaring med testautomatisering av Javabaserte applikasjoner og tjenester
relevant erfaring fra smidige systemutviklingsprosjekter
relevant erfaring med test av integrasjon i komplekse systemlandskap
god fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:bakgrunn som utvikler
erfaring med Jenkins, Confluence, Jira
erfaring med automatisering av tester med verktøy som Postman/Newman, Cucumber, WireMock, Gatling, Jenkins, eventuelt Junit, Mockito, Spock
erfaring med smidige metodikker som Scrum og Kanban
praktisk erfaring med oppsett og utførelse med test av ikke-funksjonelle krav
erfaring med oppsett av continuous integration
kjennskap til microservice-arkitektur og Paas

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
god til å dele kunnskap
kvalitetsbevisst
leveranse- og resultatorientert
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Berit Namork
Tlf: (+47) 945 22 553

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler