Vi søker tjenesteforvalter for gjennomføring av delingsleveranserI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar
og 7 500 ansatte.

Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen sikrer interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet, og er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Informasjonsforvaltning består av rundt 350 årsverk.

Avdeling deling har ansvar for utforming, dokumentasjon, modellering og deling av informasjonen etaten forvalter. Vi samhandler med sentrale offentlige og private aktører. Endringsagendaen er bedre forvaltning, økt deling og bruk av informasjon.  Dette skal bidra til å realisere ambisjonen om 'kun en gang' og skape grunnlag for nye samfunnsnyttige tjenester.

Vi søker nå etter en tjenesteforvalter (seniorrådgiver). Som tjenesteforvalter jobber man tett på sentrale samfunnsaktører som er konsumenter av skatteetatens data. Man har ansvar for behovskartlegging i samarbeid med disse samfunnsaktørene, og sørge for at både konsumentens og skatteetatens behov blir hensyntatt i de løsningene vi lager sammen med IT. 

Du er en engasjert medarbeider som kan sørge for at nye delingssamarbeid settes ut i live, og at etablering av nye delingssamarbeid og endringer gjennomføres og følges opp på en god måte i løpende IT-produksjon. Du vil få en viktig rolle hvor du må sørge for å samhandle med IT-avdelingen og følge opp at alle elementer er på plass for at nye delingssamarbeid kan realiseres. For eksisterende delingsleveranser vil du følge opp at vedtatte endringer implementeres. Det kan også bli aktuelt med deltagelse i relevante prosjekter.

Du vil få jobbe med oppgavene som gruppen samhandling har ansvaret for. Her vil du få mulighet til å samarbeide med kolleger som utgjør et spisskompetent og tverrfaglig miljø for deling av data.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, minimum bachelor, innen eksempelvis administrativ eller samfunnsvitenskapelig retning. Det er en fordel om utdanningen har fag som gir teknologiforståelse. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • kunnskap, forståelse og interesse for informasjonens rolle som verdiskaper 
 • du har god forretningsforståelse 
 • erfaring med behovsanalyse og kravspesifisering knyttet til systemutvikling  
 • gjerne kjennskap til smidig / agil utviklingsmetodikk 
 • gjerne erfaring fra IT- produksjonsmiljøer og –produksjonsoppfølging
  

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • strategisk blikk og evne å tenke helhetlig 
 • ansvarsfull med høy arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • evne å raskt sette deg inn i nye problemstillinger 
 • strukturert  
 • motiveres av kontinuerlig forbedring

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Erling Øverland
Tlf: 922 92 571

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler