Vi søker underdirektør i Oslo, vikariatI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Divisjon Innsats er en av fire divisjoner i Skatteetaten som til sammen har ansvar for samfunnsoppdraget.

I Innsats har avdeling Fokusområder ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen.

Avdelingen består av tre seksjoner. Seksjon 3 består av åtte grupper på lokasjonene Bergen, Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Moss og Oslo. Gruppen i Oslo har for tiden ansvar for prioriterte risikoområder innenfor mva.

Seksjonen er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og skal ha spisskompetanse på mva og særavgift.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

  Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 690 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

  Vikariat i ett år fra medio oktober med mulighet til forlengelse.     

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på bachelor/masternivå
 • fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
 • god innsikt i samfunnsutviklingen og god virksomhetsforståelse
 • fordel med god kompetanse innen skatte- og avgiftsrett og skatteforvaltningsrett
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk.
 • utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT     

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er inkluderende, god til å motivere og skape engasjement
 • har helhetsforståelse og er god på samhandling
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert, tenker nytt og er tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Erlend Thowsen
Tlf: 903 65 571

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler