Vi søker underdirektør på LillehammerI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Divisjon Innsats er en av fire divisjoner i Skatteetaten som til sammen har ansvar for samfunnsoppdraget.

I Innsats har avdeling Fokusområder ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen.

Avdelingen består av tre seksjoner. Seksjon 3 består av åtte grupper på lokasjonene Bergen, Drammen, Kristiansand,
Lillehammer, Molde, Moss og Oslo. Gruppen på Lillehammer har for tiden ansvar
for prioriterte risikoområder innenfor mva.

Seksjonen er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og skal ha spisskompetanse på mva og særavgift.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten
står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og
trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten
motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er
villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse     
 • Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 690 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på bachelor/masternivå
 • fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
 • god innsikt i samfunnsutviklingen og god virksomhetsforståelse
 • fordel med god kompetanse innen skatte- og avgiftsrett og skatteforvaltningsrett
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk.
 • utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er inkluderende, god til å motivere og skape engasjement
 • har helhetsforståelse og er god på samhandling
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert, tenker nytt og er tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2020

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Erlend Thowsen
Tlf: 903 65 571

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler