Vi styrker bankkompetansen - kom og jobb for oss!

Husbanken Nord, Hammerfest har med sine 13 medarbeidere ansvar for å bidra til å realisere statlige boligpolitiske målsettinger. 
Avdelingen Lån og tilskudd har i dag 7 medarbeidere inkludert Regiondirektøren. Avdelingen samhandler tett med avdeling Kommune og marked. Avdelingen har ansvaret for saksbehandling av søknader om lån og tilskudd fra kommuner, private aktører og privatpersoner. Avdelingen deltar også i utadrettet markedsaktiviteter i promotering av helhetlig virkemiddelbruk innenfor Husbankens samfunnsoppdrag. Vi er lokalisert i 3. etasje i moderne kontorlokaler i Nissensenteret i Hammerfest.  
Kontoret har i dag ansvar for regionen Nord-Troms og Finnmark samt Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Fra 1. april 2021 vil kontorets region utvides til å dekke hele Troms og Finnmark. For å ivareta en større region ser vi nå etter en dyktig og engasjert medarbeider som kan styrke vår samlede bankfaglige kompetanse. Hos oss vil du få en spennende jobb i et kompetansemiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Sammen skal vi bidra til velferds- og samfunnsutvikling i Norges nordligste fylke.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil jobben din bestå i:

 • Å bidra til at vanskeligstilte får en egnet bolig gjennom Husbankens virkemidler
 • Saksbehandling av søknader om lån og tilskudd
 • Kredittvurdering og analyse
 • Aktiv kundeoppfølging
 • Rådgivning og veiledning innen finansiering internt og eksternt
 • Å bidra til godt samarbeid mellom private aktører og kommunene
 • Samarbeid og samhandling med andre avdelinger og enheter i Husbanken
 • Kunnskaps- og erfaringsdeling for å videreutvikle Husbankens låne- og tilskuddsordninger og våre systemer for kontroll og oppfølging av kunder

Kvalifikasjoner

Vi leter etter deg som har:

 • Høyere utdanning innen økonomi, fortrinnsvis innen finans. Relevant og bred erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring fra kredittvurdering/analyse innen bedriftsmarkedet
 • God kunnskap om boligmarkedet
 • God erfaring med IKT som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er:

 • Strukturert, selvstendig og har høy gjennomføringsevne
 • Utadvendt og initiativrik
 • En god formidler, skriftlig som muntlig, og at du liker å stå foran forsamlinger
 • Glad i å få ansvar og ha flere oppgaver samtidig
 • Endringsdyktig og positiv til å bidra med andre oppgaver ved behov
 • Engasjert, har godt humør og trives i en hektisk og variert hverdag

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1434 Rådgiver (lønnsspenn 560.000 – 600.000 ) / 1364 Senior rådgiver (lønnsspenn 600.000 – 650.000) etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Hammerfest
 • Fordeler med å bo i Finnmark – www.finnmark.no
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Husbanken ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).
Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. 

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 300 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Hammerfest

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Merete Berg, regiondirektør
Tlf: 469 23 642

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler