Vi trenger din kompetanse for å sikre vår kompetanse!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Har du et strategisk blikk og god forståelse av kompetanseutvikling som fagområde? Har du erfart viktigheten av helhetlig kompetanseutvikling i sammenheng med virksomhetsutviklingen? Da tror vi dette er drømmejobben din. Vi ser etter deg som kan være en sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen dette området. Rollen vil være sentral i arbeidet med å svare ut og sikre fremtidens kompetansebehov i Skatteetaten.

Vi tilbyr

Vi kan friste med

  • strategisk ansvar for et viktig og prioritert område - og det i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit
    hos befolkningen
  • gode rammer med blant annet fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. 

Som kompetanseansvarlig blir du en del av HR-avdelingen i Skattedirektoratet. Vi har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. Her får du 30 kollegaer som har stort engasjement for HR-faget, utvikling av mennesker og organisasjonen. Du kommer til en gjeng med stor allsidighet og mangfold, hvor du blir møtt med tillit og får stort ansvar for egne oppgaver.  

Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700.000 - 800.000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Vi ber deg om å laste vitnemål/karakterutskrifter og attester som vedlegg til søknaden din. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

Synes du dette virker spennende? Er det noe du lurer på etter å ha lest denne annonsen? Trenger du mer informasjon om stillingen eller om oss? Da er det bare å ringe Elin (som kanskje blir din nærmeste leder) på telefon 934 80 625 - jeg gleder meg til å prate med deg!

Kvalifikasjoner

Du

  • har høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
  • har erfaring innen strategisk og operativ kompetanseutvikling
  • er faglig oppdatert og har kunnskap om og erfaring med å teste ut nye arbeidsmåter og verktøy, inkl. digital læring
  • er en erfaren prosjektleder / prosessdriver

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og en sterk relasjonsbygger i møte med personer på alle nivåer i organisasjonen. I denne rollen er det også viktig at du har et strategiske blikk, stor gjennomføringsevne og evner å se helheten. Du vil få muligheten til å sette ditt preg på arbeidet, så du må være selvstendig og utviklingsorientert, samtidig som du skal få med deg organisasjonen. Du er en god formidler og har evne til å engasjere og involvere mennesker.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kompetanseansvarlig – Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Elin Bekkelund
elin.bekkelund@skatteetaten.no
Tlf: 934 80 625

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler