Vi trenger testansvarlige til prosjektene Datadrevet fremtid og Fremtidens innkreving!

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Liker du å samarbeide tett med utviklere og funksjonelle for å levere løsninger med god kvalitet? Har du teknisk kompetanse og interesse for test, testmetode og testteknikker?

Du har stort pågangsmot, testfaglig og teknisk kompetanse og ønsker å jobbe i tverrfaglig team. Som testansvarlig vil du få ansvar for at hele teamet bidrar i testarbeidet. I tett samarbeid med utviklerne skal du sikre at vi får på plass gode automatiske tester slik at teamet fortløpende kan levere produksjonsklar kode.

Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling i henhold til etatens metodeverk. Vi jobber smidig og har hyppige leveranser. Det stiller krav til effektiv testprosess og høy grad av automatiserte tester.

Du vil bli ansatt i gruppe test, som er etatens fagmiljø for test, med testere, testledere og testansvarlige som bidrar inn i Skatteetatens mange prosjekter og initiativer.

Datadrevet fremtid
Programmet datadrevet fremtid muliggjør en datadrevet etat gjennom å samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data til bruk i beslutninger og oppgaveløsning.
Datadrevet fremtid legger til rette for at etatens ansatte skal kunne ta rette beslutninger raskere og med riktige data. Vi skal tilgjengeliggjøre data og legge til rette for nye måter å jobbe med analyser og databasert rapportering på.

Verktøyene vi leverer omfatter en dataplattform i sky, en analysebenk med data tilrettelagt for etatens analytikere, samt modeller og dataprodukter som bidrar til økt effektivitet og innsikt, mer treffsikre beslutninger og bedre brukeropplevelse.

Fremtidens innkreving
Vi er i gang med en av våre største satsinger noensinne, vi skal gjennomføre et sjuårig program for digitaltransformasjon av statlig innkreving i samarbeid med andre offentlige etater. Vårt mål er å utvikletjenester som henger sammen for brukerne, uavhengig av hvilken offentlig etat som tilbyr tjenesten. Dette gir en spennende mulighet for å se offentlig innkreving i en større sammenheng som kan få store nytteeffekter for samfunnet, brukerne og det offentlige. Til dette trenger vi mange nye kollegaer og du har mulighet til å bidra. Vi skal nå også ta steget opp i skyen og du kan være med på å sette kursen for dette. Blir du med?

Om rollen testansvarlig
Skatteetaten er pådriver for bruk av syntetiske testdata. Vi benytter syntetiske testdata når vi skal teste med eksterne, og syntetiske eller anonymiserte testdata til intern test. I rollen som testansvarlig vil du bidra med å spesifisere testdatabehov.

Vi tilbyr

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du vil få konkurransedyktig lønn og gode betingelser.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT eller annen relevant utdanning
 • relevant erfaring innenfor test eller utvikling av applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • testfaglig kompetanse
 • god teknisk forståelse, gjerne med bakgrunn som utvikler
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse og innenfor flere av disse områdene (ikke et MÅ-krav):

 • relevant erfaring fra smidige systemutviklingsprosjekter
 • relevant erfaring med test av integrasjon i komplekse systemlandskap
 • erfaring med Confluence, Jira, Gitlab, XML, JSON-dokumenter
 • erfaring med skyløsning og HashiCorp-produkter
 • erfaring med automatiseringsverktøy
 • erfaring med test av ikke-funksjonelle krav
 • erfaring med verktøy som Cucumber, Postman og WireMock og verktøy for test av grafiske grensesnitt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å ta ansvar og sørge for at hele teamet leverer kvalitet

Du vil alltid ha noen å spørre til råds, men det er viktig at du kan ta selvstendige avgjørelser når det kreves og evner å prioritere. Du trenger ikke være utadvendt, og vi vil følge deg tett opp, men til tider kan du måtte utfordre komfortsonen din. Derfor vil det lagt vekt på personlig egnethet for stillingen, og motivasjon for det aktuelle arbeidet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.10.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Margrethe Bedregal
margrethe.bedregal@skatteetaten.no
Tlf: 402 49 503

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler