Vi trenger utviklingsorienterte jurister som ønsker å være en del av Norges beste fagmiljø på innkreving. Kanskje er det deg? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du en engasjert og utviklingsorientert jurist som bidrar til godt arbeidsmiljø?

Du vil som jurist i gruppen søknad og prosess i Bergen, i avdeling avgift være en del av divisjon innkreving, «Norges beste fagmiljø på innkreving». Divisjonen står akkurat nå på startstreken i prosjektet: Fremtidens innkreving – her setter vi brukeren i sentrum. Vi skal forenkle og forbedre prosesser som skal gjøre det enklere for brukeren å gjøre opp for seg. 

Høres dette spennende ut? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Vi tilbyr

Vi er for tiden 14 ansatte hvorav 12 er jurister. Hos oss vil du bli en del av et sterkt fagmiljø med gode muligheter for utvikling. Hos oss har vi en positiv og åpen kultur, som deler og utvikler kunnskap med hverandre. Vi samarbeider tett med andre grupper og bistår med juridisk kompetanse i innfordringen. 

 • du får jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Det er mange som ønsker seg en fleksibel og hybrid arbeidshverdag med mulighet for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Dette vil vi selvfølgelig tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

 • Du blir ansatt som skattejurist (kode 1413)/seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 530 000 - 700 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • For å jobbe som jurist hos oss må du ha master i rettsvitenskap/ cand.jur og internasjonale grader må være NOKUT godkjent. 
 • For å lykkes godt som jurist er det viktig at du kan formulere deg godt både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk. 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med innkreving eller har arbeidet med å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet

Personlige egenskaper

Innkreving er et fagområde som er i utvikling. Arbeidshverdagen hos oss kan til tider være hektisk og vil kreve god arbeidskapasitet.

 • vi ser derfor etter deg som gjerne vil være med å bidra til endringer framover, tar initiativ og evner å se arbeidet i en større helhet.
 • du har evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og finner gode løsninger 
 • du samarbeider godt med kollegaer, men også på tvers av fagområdet
 • du er opptatt av og leverer god faglig kvalitet innenfor tidsfrister og bidrar med kunnskapsdeling

Passer beskrivelsen for deg? Søk da vel!

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.02.2022

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Lise Raad
Tlf: 47517416

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler