Vikariat Juridisk rådgiverI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har ansvar for. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov.

Eiendomsregisteret er et landsdekkende register, som gir oversikt over alle skattepliktiges eiendommer i Norge. Registeret har over tid utviklet seg til å være et samfunnsnyttig register som andre offentlige aktører henter sine opplysninger fra. Eiendomsregisteret har en betydelig endringsagenda og en av juristene har fått nye arbeidsoppgaver innen regelverksutvikling. Eiendomsregisteret trenger en utviklingsorientert jurist som kan ivareta hennes arbeidsoppgaver de neste tre årene.

Du blir del av et team på 25 medarbeidere, lokalisert på Hamar, og du vil samarbeide med eget fagmiljø på Hamar, Skien og relevante juristmiljøer i etaten.  

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) kr 475 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

• master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
• god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
• gode digitale ferdigheter
• fordel med erfaring fra offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

• fremmer gode relasjoner og evner å skape nettverk
• trives i et hektisk miljø og evner å prioritere
• har god gjennomføringsevne
• er utviklings- og løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Tonje Faraasen
Tlf: 97003380

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler