Vikariat som førstekonsulent/rådgiver Regionkontor Midt-Norge

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i underkant av 1.000 ansatte. Region- og mottaksavdelingen (RMA) har omlag 145 ansatte, fordelt på UDIs hovedkontor i Oslo og avdelingens fem regionkontor. Avdelingen er ansvarlig for drift av statlige mottak for asylsøkere til Norge, herunder ankomstsentre og transittmottak. I mottakssystemet bor det for tiden ca.4000 personer fordelt på i underkant av 40 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også ansvaret for assistert retur og tilbakevending.

Regionkontoret har et nært samarbeid med kommuner og andre sektormyndigheter, og mottak/driftsoperatører. Regionkontor Midt- Norge ligger i Trondheim og har 12 ansatte. Kontoret har ansvar for mottak i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kontoret har ansvar for opp- og nedbygging av mottakskapasiteten i de to fylkene, og oppfølgingen av regionens mottak. Regionkontor Midt har også et nasjonalt ansvar for to områder; kontroll av mottak, og beboerlogistikk. Dette innebære fagutvikling og koordinering av arbeidet på disse områdene.

Vi har nå ledig et vikariat som rådgiver. Vikariatets varighet er til 7.april 2019.

Vi tilbyr

Ett godt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kolleger
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Stillingen vil bli lønnet som førstekonsulent (kode 1408) i lønnsspennet 403 200 - 449 400 eller som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet 436 900 - 497 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søkeuansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Du har minimum tre års relevant høyere utdanning. Gjerne innen juridisk eller barnefaglig studieretning.
Barnefaglig kompetanse vil være en fordel
Saksbehandlererfaring er ønskelig.
Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Du evner å planlegge og strukturere egen arbeidshverdag med mange pågående oppgaver og prosjekter.
Du er selvstendig, initiativrik og har gjennomføringsevne.
Du trives med en uforutsigbar hverdag med høyt tempo.
Du er engasjert og bidrar til å forbedre rutiner og arbeidsprosesser på arbeidsplassen.
Du er brukerorientert og har gode formidlings- og samarbeidsevner.
Du er et positivt bidrag til vårt allerede gode arbeidsmiljø.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 05.08.2018

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Prinsensgate 1
7013 Trondheim

Kontaktperson:
Rune Holiløkk Vordahl
Tlf: 901 08 472

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler