Vikariat som leder av Fagdata

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte og er inndelt i fem seksjoner: Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av ulike saksporteføljer. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Det er ledig vikariat som seksjonssjef i Fagdata. Seksjonen har i dag følgende ansvarsområder:

 • Kontaktpunkt mellom IT og fagavdelingene i UDI
 • Forvaltning og vedlikehold av utlendingsdatabasen
 • Forvaltning og vedlikehold av generelt og juridisk kodeverk i utlendingsforvaltningens systemer
 • Forvaltning og utvikling av regelmotortjenester og tilhørende regelsett
 • Forvaltning og utvikling av tjenester for digital samhandling med samarbeidspartnere i offentlig forvaltning
 • Personvernarbeidet i IT avdelingen

Vikariatet vil ha en varighet på opptil 1 år. 

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Rapportering av status for seksjonens aktiviteter til avdelingsdirektøren
 • Disponere seksjonens budsjett i henholdt til vedtatte planer og retningslinjer
 • Definere mål for seksjonens arbeid og følge opp at disse nås
 • Ta del i strategi- og planarbeid i AEFs ledergruppe
 • Ta del i utredninger og høringer

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonen lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Styre, koordinere og håndtere komplekse utviklingsoppgaver fra ide til produksjon
 • Erfaring med kost/nytte betraktninger av IT-tiltak
 • Erfaring med å utrede og koordinere porteføljeforslag
 • Tidligere erfaring fra rolle som kundeansvarlig eller tilsvarende
 • Inngående kjennskap til utlendingsforvaltningens IT systemer er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

Vi søker en resultatorientert person med utpregede lederegenskaper. Vi er opptatt av at du er flink med mennesker, og evner å få det beste ut av medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og personlighet.

Du er serviceorientert og har en positiv innstilling og godt humør. Videre har du gode samarbeidsevner og har fokus på å bygge relasjoner. Det er også viktig at du er initiativrik og selvstendig, og at du er i stand til å balansere strategisk og operativ ledelse. Du er løsningsorientert og evner å få ulike grupper til å finne optimale løsninger for etaten.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en omfattende utvikling på IT-området
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Betalt overtid, fem uker ferie og fleksitidsordning
 • Stillingsbetegnelse Seksjonssjef (kode 1211)
 • Lønn etter avtale

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Søknadsfrist: 30.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for elektronisk forvaltning
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Robert Rødsten
Tlf: 951 96 069

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler