Vikariat som leder av Utvikling

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.
Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte og er inndelt i fem seksjoner: Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.
Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av ulike saksporteføljer. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Det er ledig vikariat som seksjonsleder i utvikling. Seksjonen har i dag følgende ansvarsområder:
• Styring og koordinering av IKT strategi- og målbildearbeid i UDI
• Ivareta et helhetlig arkitekturperspektiv ved valg av IKT løsninger for utlendingsforvaltningen
• Styring og koordinering av strategiske IKT prosjekter
• Kvalitetssikring og oppfølging av store utviklingsprosjekter
• Delta i problemløsing på prioriterte utviklingsområder, bidra med råd og veiledning og stimulere til selvstendiggjøring og læring.
• Oppfølging av avtaler og koordinering av konsulenttjenester innen IKT
• Arrangere innovasjonslunsjer og koordinere UDI sitt innovasjonsforum

Vikariatet vil ha en varighet på opptil 1 år.

Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte og er inndelt i fem seksjoner: Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av ulike saksporteføljer. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Det er ledig vikariat som seksjonsleder i utvikling. Seksjonen har i dag følgende ansvarsområder:

 • Styring og koordinering av IKT strategi- og målbildearbeid i UDI
 • Ivareta et helhetlig arkitekturperspektiv ved valg av IKT løsninger for utlendingsforvaltningen
 • Styring og koordinering av strategiske IKT prosjekter
 • Kvalitetssikring og oppfølging av store utviklingsprosjekter
 • Delta i problemløsing på prioriterte utviklingsområder, bidra med råd og veiledning og stimulere til selvstendiggjøring og læring.
 • Oppfølging av avtaler og koordinering av konsulenttjenester innen IKT
 • Arrangere innovasjonslunsjer og koordinere UDI sitt innovasjonsforum

Vikariatet vil ha en varighet på opptil 1 år. 

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Rapportering av status for seksjonens aktiviteter til avdelingsdirektøren
 • Disponere seksjonens budsjett i henholdt til vedtatte planer og retningslinjer
 • Definere mål for seksjonens arbeid og følge opp at disse nås
 • Være en pådriver for teknologi og innovasjon
 • Ta eierskap til UDI sitt IKT strategi- og målbildearbeid
 • Ta eierskap til UDI sin satsning på innovasjon fra både et funksjonelt- og teknisk ståsted
 • Ta eierskap til UDI sin virksomhetsarkitektur og sørge for at den er oppdatert og funksjonell
 • Ta eierskap til UDI sin systemutviklingsmetodikk og sørge for at den er oppdatert og funksjonell
 • Ta del i utredninger og høringer

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonen lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring med IKT strategi- og målbildearbeid fra store private/offentlige virksomheter
 • Erfaring med arkitekturstyring i større IKT miljø
 • Erfaring med etablering og videreutvikling av referansearkitektur
 • Erfaring fra store utviklingsprosjekter
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring med kost/nytte betraktninger av IT-tiltak
 • God og bred forståelse av IKT tekniske prinsipper og føringer
 • God innsikt i teknologi og gjerne erfaring med å implementere den
 • Inngående kjennskap til utlendingsforvaltningens IT systemer er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven

Personlige egenskaper

Vi søker en resultatorientert person med utpregede lederegenskaper. Vi er opptatt av at du er flink med mennesker, og evner å få det beste ut av medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og personlighet. For å kunne ta eierskap til IKT strategi- og målbildearbeidet i UDI, så må du være en arkitekturfaglig autoritet med evne og lyst til å argumentere for UDIs arkitektursynspunkter. For å kunne ta eierskap til UDI sin satsning på innovasjon, så må du være nysgjerrig, kreativ, pågående og ikke minst lidenskapelig opptatt av hvordan man benytte morgendagens teknologi til å jobbe smartere.

Du er serviceorientert og har en positiv innstilling og godt humør. Videre har du gode samarbeidsevner og har fokus på å bygge relasjoner. Det er også viktig at du er initiativrik og selvstendig, og at du er i stand til å balansere strategisk og operativ ledelse. Du er løsningsorientert og evner å få ulike grupper til å finne optimale løsninger for etaten.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en omfattende utvikling på IT-området
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Betalt overtid, fem uker ferie og fleksitidsordning
 • Stillingsbetegnelse Seksjonssjef (kode 1211)
 • Lønn etter avtale. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Søknadsfrist: 30.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for elektronisk forvaltning
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Robert Rødsten
Tlf: 951 96 069

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler