Vikariat som prosjektingeniør

Teknisk fagavdeling består av 6 enheter som jobber med delesaker og seksjonering, eiendomsmåling, behandling av avfall, vei, vann og refusjon, heiskontroll, byggetilsyn og ulovlighetsoppfølging. Du samarbeider med engasjerte kolleger, utbyggere og andre myndigheter.

Utlyst vikariat er plassert i enhet for delesaker og seksjonering.

Enhet for delingssøknader og seksjonering behandler eiendomssaker etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven. Omforming av eiendom og dannelse av nye matrikkelenheter er et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vi har behov for medarbeidere som kan møte disse utfordringene. Enheten utøver brukerveiledning, søknadsbehandling, klagesaksbehandling og bidrar ved behov i utarbeidelse av høringssvar og utredninger.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Avlønning kan/vil være lavere enn den utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse. 

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor delesaker og seksjonering
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Bidra i den ønskede utviklingen av Oslo by
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter lønnstrinn 40-44 som tilsvarer en årslønn fra kr 591 700 til kr 634 400 pr år

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende fra høyskole/universitet innen bygg/arealplanlegging/eiendomsfag o.l.
 • God kjennskap til eierseksjonsloven
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Du må ha meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Det er en fordel å kunne lese plantegninger
 • Det er en fordel med erfaring fra oppgitte arbeidsoppgaver fra offentlig virksomhet
 • Du bør ha en viss forståelse og kunne finne fram i lovverket
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • God serviceinnstilling og gode formidlingsevner
 • Evne til å være strukturert og levere god faglig kvalitet selv under høyt arbeidspress
 • Gode gjennomføringsevner, evne til å jobbe etter korte frister og tidvis høye produksjonskrav
 • Motivasjon for stillingen, utviklingsevner og evne til å ta initiativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.11.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
enhet for delesøknader og seksjonering, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Akersgata 51
0180 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler