Vikariat som senior-/prosjektarkitekt

Avdeling for områdeutvikling består av 6 geografiske enheter og stab. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige forslagsstillere, og bidrar til at hver enkelt reguleringsplan gir kvalitet til byen, ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter.
 
Til et vikariat i områdeutvikling sør søker vi en engasjert saksbehandler med planfaglig, arkitektur- og byformkompetanse. Enhet Sør har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Oppgavene våre løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder. I vårt arbeid er det viktig å ha forståelse for målsetningene for byutviklingen, og øye for detaljene som faktisk sikrer de ønskede kvalitetene. Det er dessuten viktig å bidra til fremdriften i reguleringsprosessene.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Lønnen kan være lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Fleksitid og mulighet for hjemmekontor
 • For prosjektnivå: Lønn etter lLønnstrinn 42-47 som tilsvarer fra kr 590 600 til kr 648 600 pr. år
 • For seniornivå: Lønn etter lønnstrinn 49-56 som tilsvarer fra kr 673 100 til kr 773 000 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis arkitekt eller arealplanlegger. Landskapsarkitekt, samfunnsgeograf, samfunnsviter med plankompetanse eller annen planfaglig kompetanse kan også være aktuelt.
 • Planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformkompetanse.
 • Det er ønskelig med illustrasjonskompetanse
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
 • God norsk fremstillingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

For ansettelse på seniornivå kreves i tillegg:

 • Utdanning på masternivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger rundt byutvikling og byforming
 • Du ser løsninger og har evne til å drive frem gode faglige prosesser
 • Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter
 • Du er en person med høy arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for områdeutvikling

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler