Vikariat som senior-/prosjektarkitekt

Avdeling for områdeutvikling består av 6 geografiske enheter og en stab. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige forslagsstillere, og vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende områder.

Enhet nord har sine hovedoppgaver innenfor det geografiske området som strekker seg fra Marienlyst til Løren og fra Ullevål sykehus til Frysja. Dette området inkluderer knutepunktutvikling i Nydalen, Storo og Sinsen og utviklingsområder på Frysja, Løren og Bjerke. Området omfatter også transformasjon og utvikling av institusjonsområdene Marienlyst, Blindern, Gaustad, Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus. Vi behandler plan- og byggesaker både fra private og offentlige forslagsstillere, og sakene varier mye i størrelse, formål og kompleksitet.

Svært god skriftlig fremstillingsevne er viktig. Vi ber deg, som del av søknaden, legge ved en selvskrevet tekst som et eksempel på din skriftlige fremstillingsevne. I teksten ønsker vi at du trekker frem et prosjekt du finner interessant, og begrunner dette kort.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vi tilbyr

Interessante faglige utfordringer hvor oppgavene spenner fra overordnede avklaringer i innledende fase til viktige avgjørelse i byggesaksfasen
Norges største fagmiljø innen plan- og byggesaksbehandling
Trivelige og engasjerte kollegaer som jobber tverrfaglig
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
Treningsmuligheter i arbeidstiden
For seniornivå: Lønnstrinn 48-54 som tilsvarer fra kr 606 300 til kr 677 500 pr. år
For prosjektnivå: Lønnstrinn 40-47 som tilsvarer fra kr 523 200 til kr 594 900 pr. år

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning fra universitet/høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som byplanlegger, bygeograf, urbanist eller landskapsarkitekt.
God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og/eller byformkompetanse
Svært god fremstillingsevne i både muntlig og skriftlig norsk
Erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
Det er ønskelig med illustrasjonskompetanse
Dokumentert resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning.

For seniornivå gjelder følgende tilleggskvalifikasjon:
Master fra universitet eller høyskole
Minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

Personlige egenskaper

Evne til å gjøre faglige vurderinger rundt byutvikling/ byforming
God prosessforståelse
Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Effektiv og evne til å drive frem prosesser
Evne til å samarbeide og kommunisere godt med andre
Serviceinnstilt og kundeorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.03.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler