Vikariat som senior-/prosjektarkitekt 

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.  

Vi søker en erfaren areal- og transportplanlegger med god forståelse for byforming, planlegging av byrom og  transportløsninger i komplekse byutviklingsområder. Du vil blant annet ha en sentral rolle i utarbeiding av  områdeplaner, og gjennomføring av disse. Byformkompetanse vil bli vektlagt.


I enhet vest arbeider vi for tiden blant annet med områdereguleringer av Skøyen, Slemdal og  Smestad, herunder nye kryssløsninger samt utvikling av Lysaker, og flere samarbeidsprosjekter.

Ved eventuell intern ansettelse kan de bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Vikariatet ønskes besatt fra 01.07.2021 og inntil 1 år fra tilsetting.

Vi tilbyr

 • Et faglig og dynamisk sosialt arbeidsmiljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper eller i eget trimrom
 • Gode pensjons-,låne- og forsikringsordninger
 • Eventuell seniorstilling: Lønnstrinn 49-53 som tilsvarer fra kr 644 700 til kr 700 300 pr. år
 • Eventuell prosjektstilling: Lønnstrinn 40-46 som tilsvarer fra kr 546 400 til kr 614 800 pr. år

På grunn av koronasituajonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå for senior og bachelor for prosjektnivå innenfor fagene arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør eller planfaglig kompetanse
 • Kunnskap om og erfaring med byplanfaglig og transportfaglig arbeid samt  reguleringsplanlegging
 • Erfaring i å delta i kompliserte planprosesser i samhandling med ulike samarbeidspartnere
 • Kjennskap til og erfaring med bruk av plan- og bygningsloven
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy som, Illustrator, InDesign,  Autocad, Archicad og Sketchup
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har interesse, engasjement og erfaring med planarbeid innen byutvikling
 • Du er kreativ og positiv, med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er serviceinnstilt, målrettet og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert og leveringsdyktig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler