Vikariat som senior-/prosjektingeniør

ENHET FOR ANALYSE
Ett vikariat som senior-/prosjektingeniør

Vikariatet ønskes besatt snarest og varer frem til 31.12.2018.

Vil du delta i arbeidet med å iverksette Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus?

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015. Dersom vi skal lykkes med å nå planens felles mål og løse de viktigste utfordringene vi står overfor, må Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som planeiere være gode tilretteleggere i arbeidet med å følge opp planen og sikre at utviklingen i de enkelte kommunene er i tråd med planens intensjoner. Et handlingsprogram som viser til konkrete oppgaver som skal følges opp må utføres som et samarbeid mellom arealmyndighetene i Oslo og Akershus og på tvers av kommunegrenser.

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og infrastrukturplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Politikere, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen. Sentrale oppgaver for enheten er utredninger og analyser, kommuneplanens arealdel og regional planlegging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.

Vi tilbyr

Godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
Lyse, moderne kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
Fleksitid
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper eller i eget velutstyrt trimrom
For seniorstilling: Lønn i lønnsspenn 48-50 som tilsvarer fra kr 606 300 til kr 629 000 pr. år
For prosjektstilling: Lønn i lønnsspenn 40-47 som tilsvarer kr 523 200 til kr 594 900 pr. år

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole; f eks samfunnsgeograf, arealplanlegger, ingeniør, arkitekt
Erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid og tverrfaglig samarbeid
Kunnskap om byutvikling og regionale problemstillinger
Relevant kompetanse innen fysisk planlegging og planmetodikk
For seniorstilling er det krav om 5 års relevant arbeidserfaring
Må ha meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Kjennskap til Oslo- og Akershusregionen er en fordel
Erfaring med bruk av GIS-verktøy til analyse innenfor arbeidsfeltet
Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for mangelfull formell utdanning

Personlige egenskaper

Det vektlegges strukturert arbeidsform, gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
Søker må ha evne til å delta i prosesser, samt å arbeide både selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler