Vikariat som seniorarkitekt

Stillingen er plassert i avdeling for byggeprosjekter, enhet tett by

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?
Vil du være med på å utforme Oslos bygningsmiljø?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter en bygningsingeniør, samfunnsviter med byggesaks-/arkitekturkompetanse eller arkitekt, gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning eller med relevant erfaring fra det private næringsliv. Du skal arbeide som senior saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å fatte vedtak i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du behandler, samt delta i møter og forhåndskonferanser knyttet til sakene du behandler. Du vil også delta i intern opplæring og veiledning av medarbeidere samt utviklingsoppgaver.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling.

Vi tilbyr

Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Et godt og innholdsrikt opplæringsprogram og fadderordning
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
Lønn etter lønnstrinn 49-51 som tilsvarer en årslønn på kr 628 200 til kr 651 700 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Vi søker: bygningsingeniør med minimum utdanning på bachelornivå og samfunnsviter eller arkitekt med minimum utdanning på masternivå.
Du har meget gode fremstillingsevner i norsk muntlig og skriftlig
Du har god innsikt i plan- og bygningslovgivningen med tilhørende forskrifter
Det er et krav med bred og relevant arbeidserfaring
Du har god kjennskap til, og interesse for, arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

Du er løsningsorientert og selvgående
Du er effektiv, strukturert og målbevisst
Du er serviceinnstilt og resultatorientert
Du har høy arbeidskapasitet
Du har meget gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
Du har evne til å håndtere komplekse faglige problemstillinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler