Vikariat som skatteveileder

Er du serviceorientert og trives med å veilede?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne – og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Divisjon Brukerdialog har samlet veiledning i alle kanaler i Avdeling Brukerkontakt. Avdelingen skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidlige avklaringer. Her veileder vi brukerne i mange kanaler, skranke, telefon og chat.

Vi har nå et ledig vikariat tom 31.12.2019 som skatteveileder. Det er mulighet for forlengelse i inntil ett år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 409 100 – kr 480 600 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, økonomi, administrasjon eller samfunnsfag
god digital kompetanse
beherske norsk og engelsk svært godt
erfaring fra service- eller veiledningstjeneste

Personlige egenskaper

serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
god formidlingsevne
løsningsorientert og strukturert
evne til å jobbe selvstendig og tilegne seg ny kunnskap raskt
gode samarbeidsevner og godt humør
samfunnsengasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Brukerdialog
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Ann Kristin Aspeli
Tlf: 476 66 503

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler