Vil du arbeide med internasjonal skatterett?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du jurist, og ønsker å arbeide med et bredt spekter av interessante, samfunnsaktuelle problemstillinger? 

Vi har nå ledig en spennende juriststilling i Stavanger, i avdeling utland. 

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen skal sikre et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, tilrettelegge for egenfastsetting og har samtidig ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.  

Den aktuelle stillingen er organisatorisk lagt til en gruppe som jobber med oppfølging av norske selskaper med filial i utlandet, og utenlandske selskap med filial i Norge. Vi jobber kunnskaps- og risikobasert, og benytter ulike virkemidler i arbeidet for å sikre et riktig skattegrunnlag, herunder ulike typer veilednings- og kontrolltiltak. 

I Skatteetaten jobbes det kontinuerlig med å automatisere og digitalisere dagens manuelle prosesser, og vi søker en fremoverlent person som kan være med å videreutvikle måten vi jobber på. 

Vi kan tilby spennende og faglige utfordringer, muligheter for kompetanseutvikling, store fagmiljø, og anledningen til i stor grad å styre egen arbeidshverdag. 

Har du de rette forutsetningene, og identifiserer deg med Skatteetatens sine verdier; profesjonell, nytenkende og imøtekommende, håper vi å høre fra deg.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 500 000 - 820 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Alle intervjuer gjennomføres i utgangspunktet digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse, og er vant til å bruke digitale samhandlings- og kommunikasjonsverktøy.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med skatterett, men nyutdannede med skatterett vil også kunne bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • Du evner å balansere mellom kvalitet og effektivitet.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er fleksibel og nytenkende.
 • Du arbeider strukturert, tar ansvar og jobber selvstendig.
 • Du er opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Kristine Eltvedt Fiane
Tlf: 926 91 674

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler