Vil du bidra i et av våre store moderniseringsprogrammer?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Har du interesse for å påvirke og sikre leveransene fra flere prosjekter, for å kunne avdekke avhengigheter og konsekvenser av endringer? Vi søker etter leder for programkontoret til et av våre store moderniseringsprogrammer.

Skatteetaten er midt i et større moderniseringsløp og har en portefølje med 4 store satsingsprosjekter/programmer, samt ca. 50 andre prosjekter og et stort antall (150+), utviklingsoppdrag. IT leverer årlig 1.400.000 utviklingstimer.

Med store programmer gående ser divisjon IT behov for en rolle som kan lede et programkontor og sørge for god porteføljestyring innad i programmet, samt se programmet opp mot øvrig portefølje. Programkontorets ansvar er å ivareta fellesfunksjoner for hele programmet og legge til rette for god program- og prosjektstyring. Leder for programkontoret vil inngå i programmets ledergruppe. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle systemer og løsninger
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • moderne lokaler ved Helsfyr med svært godt kollektivtilbud, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid (hjemmekontor) når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 760 000 – 920 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både når det gjelder teknologi og antall prosjekter
 • erfaring som prosjektleder, herunder erfaring med å planlegge og gjennomføre IT-prosjekter
 • erfaring med estimering av prosjektkostnader
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • fordel med erfaring med smidig metodikk, design thinking, og produktorientert IT utvikling
 • fordel med erfaring med porteføljestyring og/eller programstyring
 • fordel med erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader 

Personlige egenskaper

 • er selvgående, men liker også å jobbe i team og samarbeide med andre
 • er analytisk og evner å tenke helhetlig
 • evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
 • tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • er strukturert i sin arbeidstilnærming

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.05.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne Braut Eikrem
Tlf: 952 68 708

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler