Vil du bidra med din kompetanse for å løse varierte oppgaver hos Folkeregisteret på Grålum?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vikariat med varighet ut august 2021 og med mulighet for forlengelse

Vi har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere
av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere
skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og
plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda
med nytt lovverk og modernisering av registeret. Folkeregisterkontorene jobber
med landsdekkende oppgaveløsning. På Grålum er vi to grupper som har ansvar for saksbehandling av utflyttingsmeldinger, og behandling av tips i bostedsaker. Vi
utøver kontrollvirksomhet og ilegger overtredelsesgebyr.  

Vi søker deg med saksbehandlererfaring fra å jobbe med Folkeregisteroppgaver, og som vil være en aktiv bidragsyter til utvikling av
fagmiljøet og gruppenes oppgaveløsning. Arbeidsoppgavene vil være varierte og
utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke din faglige kompetanse.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes
råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer etter anbefalte retningslinjer fra
helsemyndighetene.
  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra 449 300 – kr 523 200 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå, f eks samfunnsvitenskap
 • erfaring fra klage- eller saksbehandling fra offentlig eller privat virksomhet
 • god forståelse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • ønskelig med erfaring fra oppgaver knyttet til folkeregisterområdet
 • fordel med gode engelskkunnskaper både muntlig og skriflig 

Personlige egenskaper

 • imøtekommende og effektiv
 • strukturert og jobber selvstendig
 • kvalitets- og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Grålum

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Rådmann Siras vei 4
1712 Grålum

Kontaktperson:
Andrine Kristin Lund
Tlf: 409 11 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler