Vil du bidra med din kompetanse innenfor sikkerhet og personvern og forme hvordan Helse-Norge skal jobbe sammen?

Har du lyst til å være med å forme hvordan Helse-Norge skal jobbe sammen for å holde oss friske?

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. 

Divisjonen Samhandlingsplattform skal lage en digital plattform av tjenester som gjør det mulig for andre selskap å lage løsninger for helsesektoren, slik at helsesektoren får løsningene de trenger for å holde oss innbyggere friske. For å løse denne utfordringen, har vi begynt reisen med å bygge en lærende organisasjon som består av selv-styrende team som jobber sammen for å løse disse utfordringene. Vi søker nå en kollega som skal støtte divisjon med styring og operasjonalisering av sikkerhets- og personvernkrav både innen løsningsutviklingen og i ulike prosjekter. Du vil være ansvarlig for å drive og løse oppgavene i samarbeid med engasjerte kollegaer. 

Denne annonsen er for deg som ønsker arbeidssted Oslo. Dersom du ønsker arbeidssted Trondheim så søker du her.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Litt om rollen

Du vil bidra til at vi etterlever krav til personvern og informasjonssikkerhet i prosjekter og løsningsutvikling. I tillegg deltar du i risikovurderinger, aktiviteter knyttet til risikostyring, personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og håndtering av avvik der brudd på personopplysningssikkerheten kan være gjeldende.

En viktig del av rollen er å dele din kompetanse i divisjonen. Dette gjennom veiledning, rådgivning og opplæring, med mål om at teamene selv skal kunne gjøre enkle risiko- og personvernvurderinger. 

Du vil få hjelp og kunne samarbeide med andre kollegaer utenfor egen divisjon. Du vil samarbeide tett med divisjon sikkerhet og personvern som støtter deg med rammer og krav nedfelt i NHN sitt styringssystem for sikkerhet og personvern, juss og personvern med henholdsvis juridiske og personvernrelaterte temaer. Siden du kommer til å ha dialog både innad i divisjonen og på tvers av organisasjonen, blir en av dine oppgaver å utvikle prosess for innhenting og deling av kompetanse på en strukturert måte. Du får også muligheten til å etablere gode rutiner og prosesser for ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern i hele divisjonen.

Rollen innebærer at du får varierte og spennende arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Vi er en organisasjon i stadig endring, og det er derfor viktig at dette er noe du trives med da din arbeidshverdag vil bære preg av dette. 

Hvem ser vi etter?

Du har relevant høyere utdanning på masternivå fra høgskole eller universitet, innenfor for eksempel juss, informasjonssikkerhet eller forvaltningsinformatikk. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Din bakgrunn kan være i bredden fra sikkerhetsarkitektur, styringssystemer, risikovurderinger- og styring, compliance, beredskap, tekniske og ikke-teknisk, eller i dybden innenfor deler av fagfeltet.  Det hadde vært fordelaktig om du også har god forståelse for grensesnittet mellom informasjonsteknologi og personvern, i tillegg til innsikt i personlovgivningen og annen lovgivning. 

Rollen krever at du evner å sette tydelige mål, planlegge, sette ting i system og gjennomføre. Derfor ønsker vi at du har erfaring med å etablere og følge opp strategiske sikkerhetsmål, og å planlegge og gjennomføre risikovurderinger i tillegg til høy gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

Vi ser etter deg som kan skape entusiasme for sikkerhet og personvern gjennom ditt engasjement for faget. Dette engasjement gjør at du holder deg oppdatert på ditt fagområde og tar til deg ny kunnskap raskt. Vi setter stor pris på om du er fleksibel og positiv og ser løsninger der andre ser barrierer. Du er god på bygge relasjoner og samhandle om sikkerhet med andre fagmiljø, og evner å kommunisere viktigheten og formålet med sikkerhet i et forretningsperspektiv.

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har kjennskap til styringssystem for informasjonssikkerhet og risikostyring basert på ISO27001 eller tilsvarende, og har relevant sertifisering som CISSP og CISM. Det er også en fordel om du har erfaring fra prosjektledelse, og kjennskap til helsesektoren. 

For at du skal kunne ha det bra og oppleve mestring hos oss, er det viktig at du trives med å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet, samtidig som at du blir engasjert av å jobbe på tvers av prosjekter og å utnytte synergieffekten av teamarbeid. Når du starter i jobben, håper vi du raskt evner å sette deg inn i og forstå samspillet mellom virksomhetens øvrige forpliktelser og annet relevant regelverk, og at du ønsker å samarbeide på tvers av fagområder. Vi kommer selvfølgelig til å bidra til at du lykkes med dette. 

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente og hyggelige kolleger som skaper et godt arbeidsmiljø, og som står klare til å ønsker deg varmt velkommen.

Vi har konkurransedyktige betingelser og kan tilby blant annet: 

  • God pensjonsordning i KLP
  • Gode forsikringsordninger i DNB
  • En 37,5 timers arbeidsuke inkludert betalt lunsjpause. Vår kjernetid er mellom 9 og 15 og du har høy fleksibilitet i forhold til arbeidstimer og avspasering
  • 75% av utgifter knyttet til trening og fysisk aktivitet med inntil 5 000 kr per kalenderår dekkes av oss
  • Mobil og mobilbruk dekkes innenfor våre rammebetingelser og vi dekker bredbåndsutgifter i hjemmet inntil 600 kr pr måned 

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo: Odd Martin Solem, divisjonsdirektør samhandlingsplattformen tlf.: +47 916 98 868 eller Janne Langø, seksjonsleder tlf.: 94149227

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag. 

For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Odd Martin Solem, divisjonsdirektør samhandlingsplattformen
Tlf: +47 916 98 868

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler