Vil du bidra til å gjøre Norge ledende i bruk av eiendomsinformasjon?

Avdelingsdirektør - digital forretningsutvikling/system

Eiendomsdivisjonen er Norges største kompetansemiljø for eiendomsinformasjon. Avdeling forretningsutvikling/system består av 23 fagressurser som har system- og forvaltningsansvar for henholdsvis tinglysing, matrikkel og stedsnavn.

Som vår nye avdelingsdirektør får du ansvar for å planlegge, drive og følge opp våre utviklingsaktiviteter i tett samarbeid med IT. Du vil være pådriver i divisjonens digitale endringsreise, hvor eiendomsdata vil være et sentralt element i samfunnsmessig verdiskapning og innovasjon i fremtiden. Du vil i tillegg få ansvar for å lede avdelingen gjennom en omstillingsprosess fra tradisjonell systemforvaltning til produkteierskap basert på agile metoder. Her vil ivaretakelse av krav til myndighetsutøvelse, samt kompetansebygging innen datakvalitet, bruk av datamodellering/AI og analyse, stå sentralt.

Du har ambisjoner på fagets vegne, tar initiativ og ansvar med hode og hjerte på rett sted. Dialog og gode relasjoner, både intern og eksternt, tydelig ledelse og fokus på kunnskapsdeling, blir sentrale elementer for å lykkes i rollen. 

Du er en resultatorientert leder som aktivt bidrar til å drive utviklingen innenfor forretningsområdet eiendom på nasjonalt nivå. Dette krever tett samarbeid med eksterne kunder og samarbeidspartnere for å etablere god digital samhandling, der våre nasjonale eiendomsregistre, matrikkel, grunnbok og stedsnavn, er sentrale komponenter.

Internt vil digitalisering av tinglysingen, utvikling av nasjonale eiendomsregistre og brukerorientering være viktige oppgaver, sammen med optimalisering av digital prosess- og dataflyt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten i henhold til mål, strategier, planer og budsjetter
 • Etablere strategiske veikart og ta ansvar for gjennomføring, fra idé- til pilotering og implementering
 • Ivareta produkteierskap for matrikkel, grunnbok, stedsnavn og tinglysingstjenester
 • Digitalisering av forretningsprosesser og utvikling av effektive leveransekjeder i samarbeid med offentlige og private aktører
 • Utvikling av nasjonal infrastruktur og bidra til etablering av digitale økosystem for eiendomsinformasjon 
 • Ta ansvar for datakvalitet i tjenestene, bruk av datamodellering/AI-verktøy og analyse, samt ivaretakelse av personvern, sikkerhet og GDPR krav
 • Etablere partnerskap og nye forretningsmodeller                                                              
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole /universitetsnivå, minimum bachelorgrad
 • Digital kompetanse, fortrinnsvis innen dataplattform- og prosessutvikling, samt erfaring fra jobb i grensesnitt mellom forretning og IT
 • Minimum tre til fem års erfaring fra ledelse av produkt-, prosjekt- og forretningsutviklingsteam
 • Faglig erfaring med etablering av digitale økosystemer og forretningsmessig utvikling av data- og delingsplattformer, samt bruk av digitale tvillinger og kunstig intelligens er ønskelig
 • Ledelse av digitale transformasjonsprogrammer er en fordel
 • Erfaring fra bank /eiendomssektoren og konsulentbransjen kan være en fordel 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingen krever sikkerhetsklarering, og vi forutsetter nødvendige personopplysninger til dette.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med våre verdier – inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, og vi forutsetter at du inntar pådriverrollen naturlig. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, etter avtale
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre tlf.: 908 92 522 eller Bjarne Gundersen tlf.: 918 27 968, alternativt med direktør for eiendomsdivisjonen Hannah Cook tlf.: 906 54 456. 

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 03.07.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Jan Egil Myhre partner/seniorrådgiver Habberstad Rekruttering
Tlf: 908 92 522

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler