Vil du bidra til å øke IKT sikkerheten vår ytterligere?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

NSM og PST sine årlige trusselvurderinger viser et skjerpet digitalt risikobilde. Pandemien har gitt økt risiko og sammensatte trusler gjør offentlige etater sårbare. Fra ulike trusselaktører er det mange eksempler på vellykkede og avanserte angrepsteknikker som utnytter sårbarheter i virksomhetenes IT-systemer og infrastrukturer. Media rapporterer om vellykkede angrep i offentlig sektor og riksrevisjonen rapporterte om mange funn.

Vår egen årlige trusselvurdering tydeliggjør et tilsvarende bilde for Skatteetaten. Vår rolle i samfunnet innebærer at vi lagrer store mengder informasjon og forventede omfattende mengder sammenstilte opplysninger i analysesystemer. Dette, sammen med rollen som finansieringskilde for Staten, gjør Skatteetaten til et svært attraktivt mål for eksterne aktører. IKT-Sikkerhet er dermed viktigere enn noensinne for Skatteetaten og vi ser derfor etter en dyktig sikkerhetskoordinator som sammen med kollegaer vil ha en nøkkelrolle i å bidra til at IKT-Sikkerheten ivaretas.

Hva vil det si å være sikkerhetskoordinator hos oss?

Stillingen har en svært bred kontaktflate som omfatter arkitekturstyring, operative tekniske miljøer, prosjekter og sikkerhetsstab. Du vil arbeide med små og store oppgaver knyttet til IKT-Sikkerhet. Dette kan omfatte alt fra å koordinere sikkerhetstiltak, bidra med rådgivning og til å gjennomføre sikkerhetsrelaterte analyser og vurderinger på teknologier og problemstillinger relatert til fagområdet. Det vil innebære å delta i eller bistå prosjekter, bistå i anskaffelsesprosesser og å bistå og/eller følge opp ulike deler av linjen i IT og Skatteetaten generelt.

Gruppen Sikkerhetsledelse innehar 7 medarbeidere med bred kompetanse innen IKT-sikkerhet og vi skal bli flere. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Helsfyr og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer. Arbeidssted for denne stillingen er Oslo, Helsfyr, men det vil være regelmessige fysiske samlinger med kollegaer på andre lokasjoner så noe reising må påregnes. Gruppen inngår i den nyopprettede seksjonen IKT Sikkerhet som består av 3 grupper; IKT Sikkerhetsledelse, Operativ Sikkerhet og Tilgangsstyring med totalt 35 ansatte. Du vil dermed jobbe i et svært bredt faglig IKT-Sikkerhetsmiljø.

Vi tilbyr

 • et dyktig, ambisiøst og utviklende fagmiljø. Vi lover at du utvikler deg faglig og personlig med oss
 • muligheten til å arbeide med moderne teknologi og samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Hos oss vektlegger vi en god balanse mellom arbeid og fritid. Det gjør at våre medarbeidere får en balansert hverdag som gjør dem enda bedre rustet for å gjøre jobben sin på en god måte. Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Hvordan er det å jobbe hos oss - sånn egentlig?
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden..

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (minimum Bachelorgrad). Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdannelsesnivå 
 • erfaring og kunnskap fra store organisasjoner innen proaktiv IKT sikkerhet
 • god teknisk kompetanse
 • god IKT-sikkerhetsrelatert kompetanse
 • interesse for fagområdet IKT-Sikkerhet
 • evne til å levere og følge opp at IKT-Sikkerheten blir ivaretatt i henhold til forutsetninger i beslutninger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknologier når det er nødvendig
 • evne til å sette seg inn i ny teknologi, sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter legge frem hvordan teknologien kan tas i bruk på en sikker måte 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.05.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Arne Tjemsland
Tlf: 992 82 916

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler