Vil du bidra til å styrke vårt bankfaglige arbeid mot bedriftskunder?

Vi søker etter en økonom/siviløkonom, gjerne med erfaring fra bedriftsmarked i bank, for å styrke vårt bankfaglige arbeid. Stillingen innebærer bl.a. å vurdere juridiske kunder for lån, drive aktiv kundeoppfølging, bistå og veilede private aktører som vil etablere utleieboliger for vanskeligstilte og å gi bankfaglige råd og veiledning innen Husbankens øvrige ordninger.
Husbanken har et bredt spekter av oppdrag i norsk boligpolitikk og forvalter ulike lån og tilskudd, bl.a. startlån, lån til boligkvalitet, investeringstilskudd og bostøtte. Hos oss vil du få en unik mulighet til å være med på å utvikle fremtidens boligløsninger i samspill med kommunene og andre aktører. 
Husbanken Midt-Norge har det regionale ansvaret for en målrettet kundedialog, samt samspill med statlige virksomheter, kommuner, utbyggere og andre aktører i Trøndelag og Møre og Romsdal.  Kontoret har 22 medarbeidere som jobber tett sammen i et tverrfaglig miljø. Medarbeiderne er fordelt på de to avdelingene Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om lån og tilskudd til juridiske aktører
 • Aktiv og utadrettet kundeoppfølging og kundedialog
 • Samarbeide med byggebransjen og kommunene for å identifisere, fremskaffe og kvalitetssikre gode og innovative boligprosjekter som utnytter og ser mulighetene i Husbankens økonomiske virkemidler.
 • Anvende Husbankens regler for kundekontroll, regnskapsanalyse og kredittrutiner i tillegg til å forhindre hvitvasking
 • Bidra til et godt samarbeid mellom private aktører og kommunene
 • Rådgivning og veiledning innen finansiering både internt og eksternt
 • Bistå og veilede private aktører som ønsker å etablere utleieboliger for vanskeligstilte 
 • Kunnskaps- og erfaringsdeling med formål om å videreutvikle våre låne- og tilskuddsordninger og systemer for kontroll og oppfølging av kunder
 • Gi bankfaglig hjelp til resten av kontoret og nasjonale kontor 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som er relevant for stillingens fagfelt (fortrinnsvis økonom). Krav om utdannelse kan fravikes ved særlig relevant erfaring.
 • Relevant erfaring fra bank-/finansbransjen med rådgivning og kundeoppfølging
 • Erfaring fra kredittvurdering/analyse innen bedriftsmarked, gjerne fra arbeid med finansiering av boligprosjekter eller næringseiendom.
 • God kunnskap om boligmarkedet i Midt-Norge og interesse for boligfeltet
 • God samfunnsforståelse og samfunnsengasjement
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk

Personlige egenskaper

 • Trives med utadrettet arbeid, kundeoppfølging og er en god nettverksbygger
 • Selvgående, ser hvilke oppgaver som skal løses og sørger for at de blir løst 
 • Strukturert og målorientert
 • Samarbeidsorientert og evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • God til å tilegne deg og til å dele kunnskap
 • Ansvarlig og nøyaktig

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger 
 • Fast stilling som 1434 rådgiver med lønnsspenn kr 560 000–620 000 eller fast stilling som 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn kr 620 000–750 000, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen
 • Mulighet for gunstig boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Fri mobiltelefon
 • Kantineordning
 • Delvis dekning av utgifter til treningssenter
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Trondheim
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid før fast ansettelse

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.
Husbanken utarbeider offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å stå på søkerlisten, må du begrunne det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Du vil i så fall få varsel først (jf. Offentleglova §25).
Finalekandidaten må gjennom en bakgrunnssjekk. Vi benytter Semac.
Hvis du har høyere utdanning fra utlandet må du legge ved bekreftelse fra NOKUT.   

Kontaktinfo: Marit Hubak, avdelingsdirektør tlf.: 922 82 726 eller Geir Striger, avdelingsdirektør tlf.: 906 44 440

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 300 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 12.02.2023

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Husbanken Midt-Norge

Kontaktperson:
Marit Hubak, avdelingsdirektør
Tlf: 922 82 726

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler