Vil du bidra til at flyktninger med helseutfordringer blir bosatt?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 

Avdeling Bosetting i IMDi har nå et ledig engasjement ut 2022 for å bidra til at flyktninger med helseutfordringer blir bosatt. 

Vi ser etter en person med helsefaglig kompetanse og erfaring med å vurdere oppfølgingsbehovet hos mennesker med alvorlige helseutfordringer.

Hvis du også har et engasjement for integrering og bosetting av flyktninger, vil vi gjerne høre fra deg!

Avdeling Bosetting inngår i Divisjon for Bosetting og Kvalifisering. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn, erfaringer og livsfaser.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 630 500) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høgskole/universitet på minimum bachelor-nivå i sosial- eller helsefaglig studieretning.
 • Erfaring fra samhandling med offentlig forvaltning
 • Erfaring med kartlegging og vurdering av oppfølgingsbehov hos mennesker med alvorlige helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk. Det er også ønskelig med gode engelskferdigheter.
 • Norsk pass for deltakelse i uttakskommisjoner

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser, atferdsutfordringer eller store helseutfordringer
 • Erfaring fra og kjennskap til kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Erfaring med utarbeidelse av saksdokument og presentasjoner
 • God kunnskap om og gjerne erfaring fra ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter 

  Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Selvstendig, kreativ og initiativrik når det gjelder å finne fram til løsninger og gjennomføring
  • Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder

  Stillingsbrøk

  100

  Søknadsfrist: 18.05.2021

  Arbeidssted: Oslo

  Arbeidsgiver:
  Avdeling Bosetting, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Tollbugata 20
  0152 Oslo

  Kontaktperson:
  Kristian M. Mellingen
  Tlf: 99028492

  Søk på stillingen

  Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler