Vil du bli en del av Skatteetatens analysemiljø?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

For å styrke Skatteetatens analysearbeid søker Analyseavdelingen ny medarbeider. Analysemiljøet i Skatteetaten er et høykompetent og spennende miljø som jobber med et bredt spekter av analyser med fokus på etterlevelse av skatte- og avgiftsregler. Analysemiljøet består av 50 analytikere med bakgrunn fra blant annet samfunnsøkonomi, statistikk og sosiologi.

Analyseavdelingen i Divisjon Utvikling består av 23 analytikere og avdelingen koordinerer Skatteetatens analysearbeid.
Vi samarbeider tett med forskningsmiljøer - Norwegian Center for Taxation ved Norges handelshøyskole, Norsk regnesentral/UiO og Oslo Fiscal Studies (UiO, Frischsenteret og SSB). Skatteetaten er i gang med å implementere et nytt analyseverktøy og informasjonsplattform (Minerva) som vil gi flere og bedre analysemuligheter. Analysemiljøet har blant annet kjernekompetanse innen å analysere større datamengder og effektmålinger.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer  
 • kompetanseutvikling  
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden  
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 520 000 - kr 620 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 625 000 – kr 800 000. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 mnd prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på master eller PhD-nivå (innen f.eks. statistikk, økonomi)  
 • erfaring med analyser av store datamengder, statistisk metode
 • ønskelig med erfaring med SQL og databaser
 • ønskelig med erfaring med å lede analyseprosjekter
 • kjennskap til Skatteetatens ansvarsområder innen skatt vil være en fordel  
 • fordel med erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • analytisk og god til å fortolke informasjon
 • skape gode relasjoner og nettverk
 • trives med å presentere informasjon
 • jobbe strukturert
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk           

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.09.2019

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Divisjon Utvikling
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Marcus Zackrisson
Tlf: 941 70 557

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler