Vil du bli med på utviklingen av det digitale vegnettet?

Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging av samfunnskritiske tjenester og data som brukes til beredskap og navigasjon? Har du interesse for utvikling knyttet til ITS (intelligente trafikksystemer) og datagrunnlag for autonome kjøretøy? Vi søker etter en motivert medarbeider med utdanning og erfaring innenfor geodataarbeid.

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til oppdatering av vegnettet i den nasjonale vegdatabanken (NVDB). Dette innebærer tilrettelegging, innlegging og utskifting av veggeometri og annen kjørerelatert informasjon som er nødvendig for navigasjon. Du vil delta i forbedring av produksjonsrutiner og utvikling av nye produkter. Arbeidet innebærer omfattende kontakt med Statens vegvesen, kommuner og Kartverkets fylkeskartkontorer. Du trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer og kommuniserer godt med samarbeidspartnere slik at dere sammen kan løse brukernes behov.

NVDB er et viktig hjelpemiddel i forvaltningen og oppdateringen av vegnettet. NVDB driftes av Statens vegvesen, men oppdateres i tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Kartverket. Vegnettet er grunnlag for bilnavigasjonssystemer, web-baserte ruteplanleggere og kart. Mange brukere er avhengig av gode og oppdaterte vegdata, ikke minst nødetatene med ambulanse, brann og politi.

Samferdselsseksjonen består av ti motiverte og høyt kompetente medarbeidere som jobber sammen for å gi et best mulig vegnett til brukerne.

Denne stillingen har arbeidssted på Hønefoss.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatering av NVDB fra innsendte data fra kommunene og endringsdata fra fotogrammetrisk konstruksjon
 • Delta i videreutviklingen av produksjonsløyper og NVDB
 • Presentasjon av NVDB-virksomheten utad mot eksterne samarbeidsparter eller overfor relevante fagfora
 • Oppdaterings- og kvalitetsansvar for NVDB i én av Kartverkets fem regioner kan være aktuelt
 • Delta i utvikling av produkter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, minimum bachelorgrad innen fagområdene Geomatikk/GIS
 • Relevant arbeidserfaring (minimum 5 år) kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God kompetanse på GIS-applikasjoner, spesielt Novapoint, og kjennskap til NVDB er ønskelig
 • Det er ønskelig med god kompetanse i SOSI-standarden
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet vektlegges
 • Du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og formuleringsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner og lagspiller
 • Evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør fra kr 500 000,- til 560 000,- etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.   

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 06.12.2020

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Tore Abelvik, seksjonsleder
Tlf: 959 63 972

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler