Vil du bli produksjonsansvarlig for Folkeregisteret?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter?

Vi søker etter deg som har erfaring fra daglig operativ oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam.

Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver.

I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Forvaltning og videreutvikling av Folkeregisteret vil skje i tverrfaglige team som jobber iht. prinsipper for smidig utvikling og DevOps.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret.

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 720 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Refnr:  2019/11836

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god teknisk innsikt med erfaring fra systemutvikling
 • erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling
 • erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav
 • erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over 
 • god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk
 • erfaring med ledelse av produksjonsteam er en fordel 

Personlige egenskaper

 • god gjennomføringsevne
 • tar initiativ og er proaktiv
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Svein Kåre Ruud
svein.ruud@skatteeaten.no
Tlf: 926 61 683

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler