Vil du bli vår nye fylkeskartsjef?

Givende lederstilling for deg som er opptatt av geomatikk og teknologi - fylkeskartkontoret Vestfold og Telemark

Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. For å lykkes i rollen må du være klar og tydelig i din kommunikasjon, og trygg i din rolle som leder. Vi forventer en leder som er tett på og motiverer til å tenke nye løsninger innenfor våre fagområder.

Hos oss møter du syv dyktige kollegaer som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som har stor samfunnsmessig nytteverdi. Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkart, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Vi har mange samarbeidsparter, i første rekke kommuner og andre offentlige etater. Arbeidet er i stor grad organisert som prosjekter der vi er prosjektledere. Veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er blant våre oppgaver.

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG. Arbeidssted er kontoret vårt i Skien.

Har vi klart å fange interessen din? Da ser vi frem til å motta din søknad så snart som mulig! 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere arbeidet, herunder enhetens totale økonomi- og personalansvar
 • Lede og utvikle enheten i henhold til mål, strategier og økonomiske rammer
 • Lede enhetens fagområder, med ansvar for leveranser og produksjonslinjer
 • Kontakt mot samarbeidsparter og brukere
 • Utvikle enhetens kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå, gjerne innen fagfeltene geomatikk, ledelse, prosjektledelse eller tilsvarende
 • Kortere utdanning med minimum 8 års relevant erfaring fra arbeid med geografisk informasjon eller liknende, kan erstatte delvis manglende utdannelse
 • Ønskelig med ledererfaring fra privat eller offentlig sektor. Det er også ønskelig med kjennskap til bruk av geografisk informasjon. 
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Løsnings- og resultatorientert 
 • Strategisk, strukturert  og analytisk
 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert og endringsdriver
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Gode samarbeidsevner, være en lagspiller

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et trivelig og kompetent miljø
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn som sjefsingeniør, fra kr 750 000,- til 800 000,-, etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 19.04.2021

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Einar Jensen, avdelingsdirektør fylkesavdelingen
Tlf: 950 85 531

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler