Vil du bruke din kompetanse til å endre et lite stykke Norge?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i utviklingen av det mest moderne og innovative Folkeregisteret som verden har sett. 

Hva er et Folkeregister og kan det være noe kult da?
Folkeregisteret er en del av Norges IT-grunnmur og holder orden på hvem du er og hvor du bor. Litt som Facebooks tryggere storebror, krydret med mange flere opplysninger og en god dose personvern. Folkeregisteret er hovedkilden til all personrelatert informasjon, og blir benyttet av en rekke, både private og offentlige prosesser. Vi har bygget nye løsninger, hvor vi samhandler med andre etater via digitale grensesnitt og ved å automatisere saksbehandlingen er samfunnet umiddelbart oppdatert på det meste som har skjedd.

Siden alt går så fort nå for tiden og våre samarbeidspartnere har tenkt å tilrettelegge spennende tjenester for oss alle, øker også deres krav til hva vi leverer. 24/7 med tilhørende herligheter står derfor langt fremme i pannebrasken vår.

Vi har brukt 5 år på å modernisere Folkeregisteret og er nå over i neste fase, hvor vi skal bygge videre på det vi startet i moderniseringsprosjektet. Det er fortsatt mye å gripe fatt i og vi fortsetter i god ånd med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar og initiativ.

Hvem er du?
Vi ser etter deg som kjenner deg igjen og mener du passer inn i en verden som vår. Du har gjerne bakgrunn som utvikler, men har en tverrgående interesse for både utvikling og drift og bidrar til å knytte miljøer sammen. Du skaper god flyt i verdikjeden fra utvikling og hele veien ut i produksjon og evner å se flaskehalser. Du brenner for å optimalisere, og underliggende har du god kompetanse på de verktøy som kreves. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 700 000 – kr 870.000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen: 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, ønskelig med masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • forståelse for systemutvikling basert på Java med smidig metode, mikrotjeneste-arkitektur og testdrevet utvikling 
 • erfaring med å automatisere bygg, test og utrullingsprosessene for å støtte opp om: 
  • kontinuerlig integrasjon
  • kontinuerlig leveranse
  • automatisert produksjonssetting
 • kompetanse på å identifisere krav fra driftsorganisasjonen tidlig i prosessen
 • fordel med praktisk erfaring med IAAS/PAAS-løsninger
 • ønskelig med praktisk erfaring innen noe av følgende teknologistack:
  Verktøy: Red Hat Openshift, Jenkins, Maven, Git, Nexus, SonarQube, Grafana, Prometheus, Splunk, Icinga, Jira, ElasticSearch
  Teknologier: Cloud, Mikrotjenester, REST, Java, SAML, JWT, Metrics, Statistikk, Overvåking
  Rammeverk: Jetty, Jersey, Logback, Swagger, Hikari, Avro, Junit
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder
 • nøyaktig og systematisk
 • initiativrik og selvdreven
 • evne til å raskt sette deg inn i nye teknologier og nye verktøy
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Viveca Liodden
Tlf: 414 38 998

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler