Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne. Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

IT divisjonen forvalter en omfattende portefølje av prosjekter for realisering av Skatteetatens strategier. Vi leverer ca. 1 million utviklingstimer pr. år og styrer prosjektene våre basert på beste praksis prosjekt metodikk med aktiv porteføljestyring. For tiden kjører vi ca 50 porteføljestyrte prosjekter. Vi oppretter nå en ny avdeling Prosjekt & Portefølje og ser etter en utviklingsorientert leder for å ta dette arbeidet videre.

Avdelingsdirektør Prosjekt & Portefølje
Avdeling Prosjekt & Portefølje har ansvar for helhetlig dialog med øvrige divisjoner om prosjekter og produktutvikling og skal bidra til at etatens prosjekter og produktutviklingsteam har effektive arbeidsformer, og er satt sammen med rett kompetanse og kapasitet for å løse oppgavene.
 
Vi søker nå etter en dyktig avdelingsdirektør som vil være en sentrale bidragsyter i arbeidet med IT som støtte til kjernevirksomheten i etaten. Avdelingsdirektøren rapporterer til Divisjonsdirektør IT og sitter i hans ledergruppe. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 950 000 – kr 1 150 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning
 • solid erfaring i å lede store komplekse prosjekter 
 • relevant erfaring innen portefølje og kapasitetsstyring (ref. arbeidsoppgaver)
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gode språkkunnskaper i engelsk 
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • ønskelig med erfaring fra å lede endringsprosesser hvor digitalisering har stått sentralt

Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Du motiveres av å lykkes i lederrollen, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.  Vår nye avdelingsdirektør har i tillegg: 

 • utpregede gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er en god relasjonsbygger
 • gode analytiske egenskaper og strategisk forståelse
 • struktur i sitt arbeid og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evnen til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde, og ikke minst spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Foss Abrahamsen
Tlf: 90083163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler