Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne. Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi vil ha med deg på laget for å levere de beste og smarteste løsningene til
Norges befolkning! 

Avdelingsdirektør Innkreving og Analyse
Avdeling Innkreving & Analyse har ansvar for å videreutvikle og forvalte IT
Divisjonens leveranser innen Skatteetatens produktområder tilknyttet
innkrevings-, kontroll- og analyseområdet. Avdelingen er nyopprettet og skal
styrkes de neste årene. 
 
Vi søker nå etter en dyktig avdelingsdirektør som vil være en sentrale bidragsyter i arbeidet med IT som støtte til kjernevirksomheten i etaten. Avdelingsdirektøren rapporterer til Divisjonsdirektør IT og sitter i hans ledergruppe. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 950 000 – kr 1 180 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning
 • solid kjennskap til fagområdet innkreving og innkrevingsprosesser
 • solid erfaring fra styringsfunksjoner i store prosjekter og programmer
 • erfaring fra arbeid i offentlig sektor
 • erfaring fra å lede endringsprosesser hvor digitalisering har stått sentralt
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift

Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Du motiveres av å lykkes i lederrollen, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.  Vår nye avdelingsdirektør har i tillegg: 

 • utpregede gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er en god relasjonsbygger
 • gode analytiske egenskaper og strategisk forståelse
 • struktur i sitt arbeid og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evnen til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde, og ikke minst spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Trygve Molland
Tlf: 907 58 220

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler