Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Seksjonsleder Analyse & Innsats

Risiko og kunnskapsbasert tilnærming er et satsningsområde for Skatteetaten i årene fremover. Seksjon Analyse og Innsats vil være sentral i å sikre at det legges til rette for at etaten skal kunne utnytte informasjon bedre gjennom risiko- og kunnskapsbasert tilnærming, både for mer proaktiv veiledning og etterlevelsesarbeid.

Skatteetaten har et stort datagrunnlag vi ønsker å benytte bedre for å skape effektive og brukerorienterte tjenester. Vi etablerer en ny plattform for informasjon og analyse med fokus på en effektiv og sikker dataarkitektur og gode verktøy. Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv utvikling og produksjon innen datavarehus, analyse, kontroll og etterlevelse. Seksjonen har nå ca. 35 medarbeidere fordelt på 2 grupper og skal gjennom målrettet rekruttering vokse ytterligere spesielt innen analyse og etterlevelse. Med teknologier som spenner fra tradisjonelle datavarehus til intern skybasert analyseplattform og analyseplattform i sky i 2023, vil det være behov for betydelig kompetanseutvikling i årene fremover.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Innkreving & Analyse sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å
bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale
helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil
videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være
godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens forretningsprosesser, fortrinnsvis integrert med bruk av ulike typer risikomodeller
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller inkludert leverandørstyring innen IT
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning, gjerne både prosjektorganisert og linjeleveranser
 • solid kunnskap til eller erfaring med utvikling av prediktive modeller, avanserte analyseverktøy, og/eller større datavarehus vil være en fordel
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Peder Lund
Tlf: 97 73 50 88

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler