Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne. Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i!

Som seksjonsleder blir du sentral i den videre utviklingen av skattemeldingen for borgere og næringsliv. Denne tjenesten
treffer hele Norges befolkning og Skatteetaten har høstet stor anerkjennelse
for moderniseringen av denne. Moderniseringen fortsetter, nå med fokus på næringslivet.
Dette arbeidet utføres i tett samarbeid med forretningssiden i Skatteetaten, og
vi ser etter en leder med sterk interesse for å utnytte IKT til det beste for
våre brukere.

Seksjon Fastsetting Skatt har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv/virksomhetseffektiv produksjon innen området fastsetting skatt. Som seksjonsleder for Fastsetting Skatt leder du et fagområde med høy endringstakt og politisk interesse. Seksjonen samler produksjons- og utviklingsmiljøene og består av ca. 80 medarbeidere fordelt på 4 grupper. Som seksjonsleder blir du en del av avdeling Fastsetting & Opplysninger sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning
 • erfaring fra arbeid med endrings- og forbedringsprosesser
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift av fagsystemer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • proaktiv og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å tenke nytt og drive endringsprosesser
 • evne til å inspirere og skape engasjement hos kolleger og medarbeidere
 • være kundeorientert med leveransefokus

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Jonas Rambæk
Tlf: 93 24 21 33

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler