Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne. 

Seksjonen Avtaler har et samlet ansvar for IT-avtaler, lisensforvaltning, IT-innkjøp og økonomioppfølging,
samt kapasitetsstyring og asset management. Som seksjonsleder vil du ha det overordnede
ansvaret for forvaltning av Skatteetaten sitt langsiktige budsjettbehov på
infrastrukturområdet.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Interne leveranser sin ledergruppe og
skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde. Seksjonen
består i dag av 27 medarbeidere fordelt på 2 grupper, og planlegges ytterligere
styrket.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 - kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneder prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være
godkjent av NOKUT.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdannelse på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • meget god kunnskap om inngåelse og oppfølging av IT-avtaler
 • erfaring med ledelse av økonomioppfølging i store virksomheter
 • bred erfaring med lisensforvaltning og lisensavtaler
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller innen IT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du: 

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strategisk forståelse og gode analytiske egenskaper
 • proaktiv og resultatorientert med gjennomføringsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Jan Tore Ajer
Tlf: 976 22 023

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler