Vil du designe løsninger for hele Norges befolkning og næringsliv?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi søker deg som er opptatt av brukerens opplevelse og ønsker å skape gode tjenester som folk og næringsliv kan finne, forstå og få til.  

Hos oss blir du en del av et fagmiljø som jobber målrettet for å gjøre våre tjenester enklere og mer brukervennlige. Du vil jobbe med oppgaver både knyttet til nyutvikling og videreutvikling av eksisterende løsninger.

Du har god kjennskap til designmetode og evner å være en pådriver for en brukersentrert arbeidsmåte. Du er vant til å lede designprosessen i smidige utviklingsarbeid. Du mestrer verktøy, metode, programvare og/eller andre virkemidler som er nødvendig for å levere.

Selv om Skatteetaten tidligere har vunnet flere priser for godt arbeid med UX og universell utforming vet vi at dette er kontinuerlig arbeid. Ved å sette brukeren enda tydeligere i sentrum for utvikling av tjenester, ønsker vi i større grad å løse de reelle problemene for både privatpersoner og næringsliv. For å klare dette trenger vi flere designere i vårt fagmiljø innenfor UX.

Hos oss vil du jobbe med digitale tjenester som når ut til hele befolkningen og næringsdrivende både i og utenfor Norge. Dette gjelder enten du designer løsninger knyttet til skatt, folkeregister eller innkreving for å nevne noen av Skatteetatens ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.        

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle systemer og løsninger
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid (hjemmekontor) når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364), fra kr 550 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Hvordan er det å jobbe hos oss - sånn egentlig?
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning innen IT, psykologi eller design (fordel med mastergrad). Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet

I tillegg kan du vise til følgende:

 • relevant arbeidserfaring som interaksjonsdesigner
 • kompetanse og erfaring innenfor flere av områdene: innsiktsarbeid, interaksjonsdesign, skjemadesign, grafisk design, prototyping, brukertest, klarspråk, universell utforming, tjenestedesign og design thinking
 • god visuell formidlingsevne
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med å jobbe sammen med eller i tverrfaglige team
 • erfaring fra komplekse og store organisasjoner
 • erfaring innen strategi, planlegging og estimering av UX arbeid
 • kjennskap til front-end utvikling

Personlige egenskaper

 • godt samarbeids- og kommunikasjonsevne på tvers av fagområder
 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers
 • evne til å ta initiativ
 • evne til å prioritere og er beslutningsdyktig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne-Lise Hauge-Nilsen
anne-lise.hauge-nilsen@skatteetaten.no
Tlf: 907 29 276

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler