Vil du forsterke Etterretningsseksjonens digitale kompetanse?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 Etterretningsseksjonen i avdeling Skattekriminalitet er nylig utvidet fra 3 til 5 grupper. I ny seksjon vil det være ca 70 medarbeidere som jobber med etterretning fordelt på 4 grupper hovedsakelig lokalisert i Oslo, Tønsberg og Trondheim. I tillegg har seksjonen en gruppe som jobber med sikring og analyse av elektroniske spor.
Skatteetatens etterretningsarbeid er under oppbygging og skal utvikles videre. 

Seksjon Etterretning har ansvar for å drive etterretning innenfor prioriterte risikoområder innen skatte-, avgifts og arbeidslivskriminalitet. 
Til å forsterke arbeidet i Etterretningsseksjonen søker vi etter data scientist/ It-ingeniør.

Vi søker etter deg som vil jobbe systematisk og metodisk for å håndtere store informasjonsmengder innenfor gitte tidsfrister. Er du en person som ser mønstre når andre ser kaos? Liker du å fordype deg i store mengder data? Du må gå metodisk til verks og skape oversikter, se etter utviklingstrekk og sette hendelser og aktiviteter i sammenheng for å skape gode beslutningsgrunnlag.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndigheters råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 – 650 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner.  De første seks månedene regnes som prøvetid og noe reisevirksomhet må påberegnes. 

Kvalifikasjoner

 • 3 - 4 årig teknologisk utdanning fra universitet/høyskole, f.eks. IT, automasjon, Informatikk og/eller data analyse, maskinlæring/kunstig intelligens eller lignende
 • annen bakgrunn med relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning
 • kan programmeringsspråk som Python (spes. frontend programmering), programmering i 'R', Visual Basic, JAVA, JavaScript,
 • fordel med erfaring med Linux, Ubuntu og tilsvarende open source plattformer
 • fordel å ha jobbet med regnskapsmessige/finansielle opplysninger tidligere
 • interesse for og erfaring fra utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid tillegges vekt
 • må ha god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å jobbe i team, men også arbeide selvstendig
 • evne til å formidle komplekse problemer på en pedagogisk måte til ulike fagmiljøer
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg kunnskap om ny teknologi

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Sandra Tørfoss
Tlf: 415 34 260

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler