Vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å digitalisere offentlige anskaffelser?

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, IKT og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

Difi skal effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Nå søker vi inntil ni personer som kan og vil spille en nøkkelrolle for å sette fart og retning på digitaliseringen av offentlige anskaffelser.

Difis samfunnsoppdrag er å være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Vi skal få omstilling til å skje. Under forutsetning om Stortingets godkjenning skal Difi etablere «Program for digitale anskaffelser» i 2018. Programmet skal levere heldigitale anskaffelsesprosesser og bidra til at gevinstene fra slike prosesser kan hentes ut. Vi er på utkikk etter deg som kan få dette til å skje, og som kan leve opp til våre verdier raus, modig og på.

Vi søker en teamleder med ansvar for markedsføring av digitale anskaffelsesprosesser

Du har stor interesse for hva ny teknologi og endrede forretningsmodeller kan gjøre med anskaffelsesområdet, og evne til å formidle dette på en enkel og overbevisende måte. Du har salg- og markedsføringsbakgrunn og erfaring med systematisk kundeoppfølging.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha ansvar for markedsføring av programmets ulike tiltak og leveranser. Denne aktiviteten skal støtte realisering av digitaliseringsstrategien for offentlige anskaffelser, dette innebærer blant annet:

 • ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av ulike markedsføringstiltak for å nå de oppsatte resultatmål
 • samarbeide tett med leveranseteam og fagteam i programmet og avdelingen for øvrig med utarbeidelse av markedsføringsmateriell og spissing av budskap overfor ulike målgrupper
 • støtte både leveranseteam og fagteam i deres formidlingsarbeid
 • bygge tillit gjennom åpenhet og troverdighet i kommunikasjon med alle aktører involvert i anskaffelsesprosessen
 • presentere resultater på en troverdig og lettfattelig måte gjennom ulike kanaler tilpasset målgruppene
 • være del av et fagmiljø i Difi, og samarbeide aktivt om markedsføringstiltak med offentlige virksomheter, leverandører og systemleverandører

Kvalifikasjoner

 

Du må ha:

 • utdanning på minimum masternivå, kan kompenseres ved lang og særlig relevant erfaring i tillegg til utdanning på bachelornivå
 • salg og markedsføringserfaring og erfaring med systematisk kundeoppfølging i offentlig og privat sektor
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god evne til kommunikasjon og formidlingsevne, eksemplifisert med:
  • Du må kunne lede møtefora med ekstern deltagelse og presentere analyser/forslag/tiltak på en pedagogisk måte.
  • Du må kunne kommunisere forståelig med ledernivå i offentlig sektor og kunne oversette digitaliseringsterminologi til målgruppers ulike behov/kunnskapsnivå

Du bør ha:

 • erfaring med planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av ulike markedsføringstiltak
 • kunnskap om anskaffelsesprosessen og tilhørende digitale verktøy
 • stor interesse for hva ny teknologi og endrede forretningsmodeller kan gjøre med anskaffelsesområdet

 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT. Kopi av relevant dokumentasjon må følge søknaden.

Personlige egenskaper

 • analytisk og strukturert, og med evne til å omsette analysene i skriftlig dokumentasjon
 • kritisk vurderingsevne og evne til å vurdere konsekvenser av beslutninger
 • Selvstendig og initiativrik, samtidig som du trives med å jobbe i team og på tvers av ulike fagmiljø
 • trives med stadig nye utfordringer og en til tider svært hektisk arbeidshverdag
 • evne til å skape gode relasjoner med kolleger, ledere, brukere, tjenesteleverandører og interessenter
 • omgjengelig med godt humør som bidrar til et godt faglig og sosialt miljø
 • ønske om å dele din kompetanse med dine kollegaer

Du må dokumentere dine erfaringer som prosjektleder og leder av utviklingsprosjekter gjennom en skriftlig referanse fra enten oppdragsgiver eller nærmeste leder av relevant prosjekt.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 673 800 - kr. 882 900 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for å trene i arbeidstiden

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet

Søknadsfrist: 01.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Kontaktperson:
André Hoddevik
andre.hoddevik@difi.no
Tlf: 913 97 587

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler