Vil du jobbe i Skatteetaten med Active Directory (AD) og operativ sikkerhet?

Tilgangsstyring har høyt fokus i Skatteetaten og vi søken en ny medarbeider som kan ivareta sikkerhet, arkitektur og kompleksitet rundt tilgangsstyring. Hoveddelen vil bestå i forvaltning, drift og videreutvikling av AD innen målbilder for tilgangsstyring i Skatteetaten.

Du vil jobbe i et team som har ansvaret for selvbetjente løsninger for tilgangsstyring med flere forskjellige produkter som forvaltes, driftes og videreutvikles. Du vil også delta i etatens arbeid innenfor operativ sikkerhet.

Arbeidssted vil være enten Oslo, Grimstad eller Mo i Rana.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181) fra kr 569 000 – kr 673 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdanning på minimum bachelornivå (180 studiepoeng) innenfor IKT- fag. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet lang erfaring og god kunnskap om Windows servere og om AD
erfaring med og kunnskap om domene kontrollere, DNS servere og CA servere
erfaring med remote management verktøy som powershell, og arbeid med operativ sikkerhet

Personlige egenskaper

ryddig og strukturert
serviceorientert
gode samarbeidsevner
analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Øyvind Haugmoen
Tlf: (+47) 971 51 112

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler