Vil du jobbe med digitalisering, dataanalyse og informasjonsforvaltning?

Skatteetaten eier og forvalter informasjonskilder med svært stor samfunnsmessig betydning. Informasjonsforvaltning er et fokusområde i etaten og vi ønsker å styrke arbeidet med forvaltningen av a-ordningen med analysekompetanse.

I det daglige vil du inngå i et tverrfaglig team som jobber med en av Skatteetatens mest sentrale informasjonskilder, a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om lønn og arbeidsforhold. Ordningen baserer seg på en integrasjon mot arbeidsgivernes lønnssystemer og sammenstiller opplysninger fra 245 000 arbeidsgivere om nesten 4,5 millioner inntektsmottakere. Data fra a-ordningen benyttes av Skatteetaten, NAV og SSB i tillegg til en rekke andre offentlige og private aktører.

Skatteetaten er i en omstillingsprosess. Forvaltning av store datamengder, og bruk og deling av disse, er et av områdene som vil få en helt sentral plass i dette arbeidet.

Arbeidsdagen vil være preget av høyt tempo og faglige interessante problemstillinger knyttet til forvalting og videreutvikling av a-ordningen. Du vil også samarbeide med andre fagmiljøer i og utenfor etaten.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 548 200 - kr 792 700, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

minimum bachelorgrad innenfor økonomi, informatikk eller ingeniørfag
lengre relevant erfaring (4-6 år) kan kompensere for manglende formell kompetanse
meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
erfaring med dataanalyse
erfaring med bruk av statistikk /analyseverktøy
kunnskap om datamodeller og informasjonsarkitektur
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
evne til å se logiske sammenhenger i informasjonsmodellen og sammenhenger i verdikjeden
liker å jobbe med detaljerte analyser

Personlige egenskaper

analytisk
liker å arbeide i team, men også å jobbe selvstendig
tar initiativ og eierskap til oppgaver

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Sletten
Tlf: (+47) 934 35 565

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler