Vil du jobbe med digitalisering og informasjonsforvaltning?

Skatteetaten eier og forvalter informasjonskilder med svært stor samfunnsmessig betydning. Informasjonsforvaltning er en sentral oppgave for etaten og vi ønsker å styrke vår kompetanse med en forretningsorientert person som også har forståelse for løsning og system.

I det daglige vil du inngå i et tverrfaglig team som jobber med en av Skatteetatens informasjonskilder, a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om lønn og arbeidsforhold. Ordningen baserer seg på en integrasjon mot arbeidsgivernes lønnssystemer og sammenstiller opplysninger fra 245 000 arbeidsgivere om nesten 4,5 millioner inntektsmottakere. Data fra a-ordningen benyttes av Skatteetaten, NAV og SSB i tillegg til en rekke andre offentlige og private aktører.

Skatteetaten er i en omstillingsprosess. Forvaltning av store datamengder, som a-ordningen, og bruk og deling av disse er et av områdene som vil få en helt sentral plass i dette arbeidet.

Arbeidsdagen vil være preget av høyt tempo og faglige interessante problemstillinger knyttet til forvalting og videreutvikling av a-ordningen.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 548 200 – kr 792 700, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

minimum bachelorgrad innenfor økonomi, informatikk eller ingeniørfag
lengre relevant erfaring (4-6 år) kan kompensere for manglende formell kompetanse
meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
erfaring som produkteier, forretningsarkitekt, virksomhetsarkitekt, prosjektleder eller tilsvarende
erfaring og kunnskap om forretningsprosesser og betydningen av informasjonskilder
evne til å se sammenhenger mellom regelverksendringer, funksjonell løsning og systemløsning
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
evne til å forstå sammenhenger i verdikjeden, både detaljer i løsningen og overordnet

Personlige egenskaper

analytisk
tar initiativ og eierskap til oppgaver
liker å arbeide i team, men også å jobbe selvstendig
evne til å skape konsensus på tvers av fagmiljøer og etater
evne til å skape ro og overblikk i en hektisk hverdag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Sletten
Tlf: (+47) 934 35 565

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler