Vil du jobbe med HR utvikling hos oss?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du vår nye HR-utvikler?

Vi søker deg som har et strategisk blikk og en utviklingsorientert legning. Vi i Skatteetaten har høye ambisjoner for våre digitale løsninger. Som vår nye kollega i HR i Brukerdialog bidrar du til å skape innovasjon og forbedring, gjennom organisasjons-,leder og medarbeiderutvikling. 

Hos oss får du muligheten til å jobbe med spennende oppgaver sammen med dyktige kollegaer, for å gjøre organisasjonen godt rustet for endring og morgendagens oppgaver. Enheten "Kompetanse og ledelse" i HR består av åtte medarbeidere i Bergen, Stavanger og Tønsberg. Som ansatt hos oss er du opptatt av og nysgjerrig på menneskene i organisasjonen, og hva som skal til for å skape motivasjon for læring og utvikling.

Denne stillingen lyses ut for andre gang, nå med noe endrede kvalifikasjonskrav og stillingsinnhold. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale
helsemyndighetenes råd når det gjelder gjennomføring av intervjuer. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 470 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes i særskilte forhold. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen endringsledelse, strategi, psykologi el.l.  Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra HR utvikling eller management consulting, men nyutdannede kan også søke
 • Du må ha høy digital kompetanse og prosessforståelse
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk anlagt, har analytisk teft og utfordrer det etablerte med nysgjerrighet og innsikt
 • Du er selvstendig og jobber effektivt og systematisk for å oppnå resultat
 • Du evner å engasjere andre og har gode samarbeids-og kommunikasjonsferdigheter

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.02.2021

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Linda Nødseth
Tlf: 917 38 809

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler