Vil du jobbe med IKT-anskaffelser i helsesektoren?

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og ansvarlig for leveransene på de nasjonale e-helseløsningene som blant annet inkluderer E-resept, Kjernejournal, Helsenorge.no og Grunndata.  Vi har betydelig utviklingsaktivitet innenfor de nasjonale e-helseløsningene der nye løsninger og tjenester kontinuerlig er under planlegging og utvikling.

Vår avdeling for anskaffelser består i dag av 20 kompetente medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innenfor anskaffelsesfaget. Avdelingen har i tillegg til anskaffelser av nasjonale e-helseløsninger også ansvaret for å samordne og gjennomføre anskaffelser for 13 virksomheter i den statlige helseforvaltningen (les mer om det her). Oppdraget til avdelingen er å etablere et sterkt kompetansemiljø som støtter opp om samfunnsoppdrag og verdiskapning.  

Seksjon IKT-anskaffelser skal utvikles til å bli en strategisk rådgiver for Norsk Helsenett innenfor IKT anskaffelser, og seksjonen er bl.a. i startfasen med å etablere kategoriteam. Seksjonen har i dag primært ansvar for anskaffelser og avtaleoppfølging av nasjonale e-helseløsninger, driftsløsninger, integrasjonsløsninger mv. For å nå våre strategiske mål og samtidig håndtere økt oppdragsmengde, har vi behov for å styrke vårt miljø med dyktige og erfarne anskaffelsesrådgivere som ønsker å være med på reisen med å digitalisere helsesektoren og utvikle seksjonen videre. Du vil gjøre dine egne prioriteringer med mulighet for å forme din egen arbeidshverdag, samtidig som du jobber tett med engasjerte, hyggelige og faglig dyktige kolleger bestående av bl.a. jurister, økonomer og samfunnsvitere. Vi står overfor spennende utfordringer fremover når det gjelder nye oppgaver som nasjonal tjenesteleverandør, profesjonalisering, organisasjonsutvikling og implementering av strategisk innkjøp. NHN er opptatt av kontinuerlig utvikling av medarbeidere via kompetansetiltak og aktiviteter, og har et miljø for deling, raushet og åpenhet.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver i seksjon IKT-anskaffelser vil du få ansvar for å gjennomføre anskaffelse av IKT-infrastruktur, lisenser mv. Videre vil du jobbe med å forvalte eksisterende avtaler, gjennomføre minikonkurranser på rammeavtaler og være rådgiver for organisasjonen vedr innkjøp og anskaffelser

Du vil jobbe tett sammen med kompetente kolleger, i et arbeidsmiljø preget av godt samarbeid og kunnskapsdeling.

Arbeidsoppgavene kan grovt oppsummeres slik:

 • Gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til NHNs anskaffelsesveileder
 • Forvaltning av eksisterende avtaler (kontrakts- og leverandøroppfølging)
 • Gjennomføre minikonkurranser på eksisterende rammeavtaler
 • Gjennomføre anskaffelser basert på dynamisk innkjøpsordning
 • Planlegge tilbudsevalueringer og forhandlinger
 • Bidra i avdelingens arbeid med strategiarbeid og kategoristyring
 • Delta i gevinstrealiseringsarbeid 
 • Bidra aktivt til kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

Relevante kvalifikasjoner kan være:

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå.
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Minimum 1 års erfaring innen gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • God kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Erfaring med bruk av kontraktstandarder som SSA, PS2000 mv.
 • Erfaring med avtale- og leverandøroppfølging

Kjennskap til helsesektoren er en fordel. 

Personlige egenskaper

Som person tar du initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling. Du skaper gode relasjoner til de rundt deg, samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen ved å arbeide strukturert og prosessorientert og få andre med deg i endring og utvikling. Hos oss har vi en kultur for å gjøre hverandre gode!

Vi jobber både prosjektbasert og med egne leveranser, så derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egne oppgaver.

Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt, eksempelvis må du kunne håndtere både langsiktige prosjekter og ad hoc-oppgaver som måtte oppstå. Dette krever også at du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltid er åpenbare.

Du har god evne til å forstå oppdragsgivers behov, og erfaring med hvordan mekanismene i IKT-markedet fungerer. 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo: Lars Hoel, seksjonsleder tlf.: 951 82 105 eller Levard Olsen, HR-rådgiver tlf.: 480 23 407

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen.

Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag om lag 650 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

 

 

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Lars Hoel, seksjonsleder
Tlf: 951 82 105

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler