Vil du jobbe med integrasjonsarkitektur i etableringen av Helseanalyseplattformen?

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. 

Norsk helsenett sin rolle som nasjonal tjenesteleverandør er sentral i digitaliseringen av den norske helse- og omsorgsektoren. Våre nasjonale e-helseløsninger Helsenorge, Kjernejournal, E-resept og Grunndata, er alltid under planlegging og utvikling. Et viktig arbeid vi nå er i gang med er å etablere Helseanalyseplattformen (HAP), et økosystem for helseanalyse. HAP skal bidra til at helsedata blir raskere og enklere tilgjengelig, samt bidra til innovasjon på området ved at ulike aktører kan tilgjengeliggjøre sine tjenester i økosystemet. Helseanalyseplattformen inkluderer en dataplattform bestående av data fra helseregistre og andre relevante datakilder, samt ulike tjenester for tilgjengeliggjøring av helsedata.

Etablering av en dataplattform er en forutsetning for å kunne tilby analysetjenester på Helseanalyseplattformen. En sentral del av arbeidet er integrasjon med mange ulike aktører for leveranse av data til plattformen. I dette arbeidet er det behov for en integrasjonsarkitekt som kan ta ansvar for å definere hvordan disse integrasjonene bør realiseres samt å støtte aktørene ved implementasjon og testing av løsninger for å overføre data til HAP. Som integrasjonsarkitekt i Norsk helsenett vil du høre til i seksjon arkitektur innbygger og helsedata sammen med 15 andre dyktige medarbeidere.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

Som integrasjonsarkitekt vil du ha ansvaret for det overordnende integrasjonsmålbildet for Helseanalyseplattformen. Dette inkluderer videreutvikling av spesifikasjon for overføring av metadata og data til HAP.  Dette inkluderer også kommunikasjon av hvordan integrasjoner skal forstås og implementeres i registrene og krav til teknologileverandører for hvordan data fra registrene skal mottas. Du vil jobbe tett med oppfølging av aktørene som integrerer med Helseanalyseplattformen.

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi fra høgskole eller universitet, og minimum tre års relevant erfaring som arkitekt.
Innebygd personvern og god informasjonssikkerhet er sentrale krav til løsningen og erfaring med løsninger med strenge krav til sikkerhet og personvern er en forutsetning. Rollen krever spesielt kompetanse innen området integrasjon- og informasjonsarkitektur. Dette inkluderer arbeid med samhandlingsarkitektur, integrasjonsstrategi, valg av teknisk protokoll, informasjonsmodeller, meldingstype og kodeverk.

Erfaring med integrasjoner innen helse er ønskelig.

Personlige egenskaper

Du må være selvdreven og ha lett for å ta initiativ og ansvar. Erfaring med å håndtere et komplekst interessentbilde, kunne drive prosesser og følge opp aktører og leveranser er viktig for denne stillingen. Du må like utfordringer, trives med høyt aktivitetsnivå, samtidig som du er strukturert. For å lykkes i stillingen bør du ha evne til å samarbeide, kommunisere godt med andre, og være flink til å bygge relasjoner både med interne og eksterne samarbeidsaktører. 

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente og hyggelige kolleger som skaper et godt arbeidsmiljø, og som står klare til å ønsker deg varmt velkommen. Vi har en inkluderende arbeidshverdag, hvor vi hjelper hverandre og alle har et sterkt ønske om å bidra til fellesskapet. Vi har et fokus på helhetstankegang med hovedmål å løse arbeidsoppgavene våre til det beste for våre kunder og Norsk helsenett.

Vi har konkurransedyktige betingelser og kan tilby blant annet: 

  • God pensjonsordning i KLP
  • Gode forsikringsordninger i DNB
  • En 37,5 timers arbeidsuke inkludert betalt lunsjpause. Vår kjernetid er mellom 9 og 15 og du har høy fleksibilitet i forhold til arbeidstimer og avspasering
  • 75% av utgifter knyttet til trening og fysisk aktivitet med inntil 5 000 kr per kalenderår dekkes av oss
  • Mobil og mobilbruk dekkes innenfor våre rammebetingelser og vi dekker bredbåndsutgifter i hjemmet inntil 600 kr pr måned 

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag. For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 700 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 24.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Kjetill Vassmo Lund, Seksjonsleder Arkitektur innbygger og helseanalyse
Tlf: 414 74 075

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler