Vil du jobbe med internrevisjon i Skatteetaten?

Internrevisjonen i Skattedirektoratet søker seniorrådgivere

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Internrevisjonen i Skattedirektoratet har som formål å evaluere kvaliteten på og effektiviteten av etatens interne styring og kontroll. Vi gjennomfører revisjoner innen etatens operative virksomhet og analyserer risiko, evaluerer styrings- og kontrollsystemer og arbeider aktivt med råd og forbedringstiltak.

Vi arbeider i team og samarbeider med fagpersoner i hele etaten. Ved å jobbe i Internrevisjonen vil du få betydelig innsikt i Skatteetatens ulike virksomhetsområder, samt kompetanse innen virksomhetsstyring, risikostyring og internrevisjon. Vi kan tilby kompetanseutvikling og mulighet for gjennomføring av BIs masterprogram i Intern revisjon.

Vi rapporterer faglig og administrativt til Skattedirektøren og er i dag seks ansatte. Vi søker nå etter flere medarbeidere.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og kontakt med ulike fagmiljøer
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdanning på masternivå innen økonomi, juss eller annet relevant fagområde
særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning
erfaring fra virksomhetsstyring og arbeid med effektivisering av prosesser
fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter
fordel med utdanning innen og erfaring med intern revisjon

Personlige egenskaper

gode analytiske egenskaper med evne til å se helhet og sammenhenger
engasjert og positiv, med gode samarbeidsevner
løsningsorientert og tar initiativ
selvstendig og strukturert
kommuniserer godt muntlig og skriftlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.01.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Teis Stokka
Tlf: tlf: 958 34 956

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler