Vil du jobbe med IT-løsninger som har betydning for alle i Norge?

Vi søker løsningsarkitekter til arbeidet med å forme Skatteetatens IT-løsninger som benyttes av hele det norske folk og næringsliv.

Skatteetaten har et av landets største og ledende IT-miljø. Vi søker nå etter flere dyktige medarbeidere med spisskompetanse på løsnings- og applikasjonsarkitektur for komplekse Java-baserte IT-løsninger. Vi søker også etter deg som har kompetanse eller spesiell interesse innen sikkerhetsarkitektur.

Du blir arkitekt i et miljø som jobber både med våre store utviklingsprosjekt og videreutvikling av moderniserte løsninger. Du vil få stor innflytelse på hvordan IT-løsningene formes. Du får jobbe med høyt kvalifiserte medarbeidere i en avdeling preget av smidig utvikling, og med et bredt kompetansespenn; fra forretningsutvikling og informasjonsmodellering, til løsningsarkitektur, javautvikling og DevOps.

Skatteetaten har over lengre tid modernisert en av landets største og mest komplekse IT-porteføljer med gode resultater. Vi er midt i denne moderniseringen, samtidig som vi tilpasser organisasjonen til en mer smidig oppgaveløsning, også på tvers av offentlige etater. Dette skaper et behov for å øke sikkerhetskompetansen vår. Målsettingen er å skape en av landets mest moderne, endringsdyktige og skalerbare IT-portefølje.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle tema
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling både gjennom eksterne kurs og konferanser, og i et svært kompetent fagmiljø
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

stillingen lønnes som senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364), kr 711 800 – kr 897 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene anses som prøvetid

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse innen datateknikk, informatikk, matematikk eller tilsvarende relevante studier, gjerne på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse
omfattende erfaring fra flere av arbeidsoppgavene som er beskrevet
solid kompetanse og erfaring innen løsningsarkitektur for og utvikling av store Java SE baserte IT-løsninger
erfaring fra systemer med store volum og høye krav til ytelse og oppetid
erfaring fra f.eks. tjenesteorientering, DDD, REST, mikrotjenester, distribuerte løsninger, strøm-prosessering, XML, JSON, databaser, m.m.
erfaring med smidige arbeidsmetoder
gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
fordel med programmeringserfaring (java)
fordel med erfaring fra moderne systemutviklingsmetoder, -verktøy og –plattformer; spesielt CI/CD, deployment pipelines, containere, PaaS og skytjenester som Amazon AW, Google Cloud og Microsoft Azure
kompetanse og/eller interesse for sikkerhetsarkitektur er en fordel

Personlige egenskaper

du må evne å samarbeid og finne gode løsninger gjennom dialog med andre
resultatorientert og pålitelig
være IT-faglig interessert og ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
du må trives med å formidle kunnskap
være engasjert og proaktiv – kunne identifisere muligheter og markedsføre dem
evne til å drive prosesser er en fordel

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Catherine Keül
Tlf: (+47) 977 02 168

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler