Vil du jobbe med offentlig geografisk informasjon?

Ved Kartverket Vestfold og Telemark er det ledig fast stilling som geodatamedarbeider.

Vi søker deg med kompetanse knyttet til etablering, forvaltning og utnytting av geodata. Både Kartverket og fagområdet er i konstant utvikling og det er derfor viktig at du også har god teknologiforståelse, samt interesse for nye datafangstmetoder, bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i arbeidet med å samle inn og forvalte den geografiske infrastrukturen. 

Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkart, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Vi har mange samarbeidsparter, i første rekke kommuner og andre offentlige etater. Arbeidet er i stor grad organisert som prosjekter der vi er prosjektledere. Dette krever evne til å ta initiativ og vise ansvar, samt vilje til kunnskapsdeling som legger til rette for konstruktivt samarbeid. Veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er også blant våre viktigste oppgaver.

Vi har for tiden åtte ansatte som arbeider med spennende regionale og nasjonale oppgaver innenfor Kartverkets arbeidsfelt. Kontoret vårt ligger sentralt på Klosterøya, en bydel i Skien kommune. Hovedvei og flere busslinjer går over Klosterøya, det er også godt med parkeringsplasser. Trygge gang- og sykkelforbindelser kobler Klosterøya til Skien sentrum og kjøpsenterområdet Herkules.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av geodatabaser med fokus på Sentral Felles Kartdatabase (FKB) og spesielt ansvar for vegnett og oppfølging av temadata
 • Fagansvar for geodatabaser, herunder oppdatering, rutineutvikling og kvalitetssikring av disse
 • Bidra til videreutvikling av interne produksjonsløyper
 • Veiledning og opplæring internt og mot eksterne brukere og samarbeidspartnere
 • Oppfølging av tiltak knyttet til Nasjonal geodatastrategi, herunder lede ulike prosjekter knyttet til dette
 • Være kontorets kontaktperson innenfor spesifikke oppgaver knyttet til geodata, herunder eksempelvis vegnett og SSR
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning fra høyskole/universitet innen geomatikk/GIS på bachelornivå, men kortere geomatikk/GIS utdanning med minimum 10 års relevant erfaring fra arbeid med geodatabaser som PostGIS og SQL, relevante GIS-verktøy som Fysak, QGIS, ArcGis, LAStools samt programmeringsspråket Python, kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Nyutdannede masterstudenter innen geomatikk/GIS oppfordres til å søke
 • Du må ha god kunnskap om geodatabaser som PostGIS og SQL
 • Du må kunne håndtere relevante GIS verktøy som eksempelvis QGIS eller lignende og ha god kunnskap om utvekslingsformater som eksempelvis GML og SOSI
 • Det er ønskelig med erfaring med prosjektarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring med veiledningsarbeid
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du må vise engasjement og initiativ
 • Du må være strukturert, resultatorientert og målrettet
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må like å jobbe selvstendig og i team
 • Vilje og evne til å sette seg inn i ny kompetanse, nye arbeidsoppgaver og ny programvare

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata,være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 500 000,- til 570 000,- etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.   

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Geir Mjøen, fylkeskartsjef
Tlf: 920 69 379

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler