Vil du jobbe med overvåkning i Skatteetaten?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Fullfører du høyere utdanning innen IT i år eller har noe arbeidserfaring innen IT? Ønsker du å bidra med å drifte og utvikle overvåkningsløsningene til at av landets største og ledende IT-miljøer?

Skatteetaten leverer digitale tjenester av høy kvalitet med oppetid opp mot 100%. God overvåkning er en viktig for å oppnå disse resultatene, og divisjon IT satser på overvåkning av infrastruktur, applikasjonsovervåkning og verdistrømsovervåkning. Skatteetaten bruker i dag både open-source løsninger og proprietære løsninger blant sine verktøy for overvåkning, bl.a. Prometheus, Grafana, Icinga og Splunk. Vi bygger opp et sterkt team innen overvåkning og satser ytterligere med å ansette en ny medarbeider i teamet. Vi søker deg som kan bidra til å drifte og utvikle overvåkningsløsningene videre. Dersom du er nysgjerrig på ny teknologi og ønsker å støtte Skatteetatens satsning på en hybrid skyløsningen er du personen for oss.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som overingeniør kode 1087 fra kr 480.000 – 550.000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som
prøvetid. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen data/informatikk på bachelornivå eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Nyutdannede oppfordres til å søke. Graden må være bestått pr juni 2020.
 • kunnskap om og interesse for programmering innen et eller flere av språkene:
  o Java
  o Golang
  o Python
 • forståelse for forholdet mellom forretningsprosesser og IT
 • kunne anvende programmering for å analysere store datamengder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • ryddig og strukturert
 • serviceorientert
 • analytisk
 • en god problemløser
 • positiv og lærevillig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.08.2020

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Øyvind Haugmoen
Tlf: 971 51 112

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler